Collectief

Loret (familie)

ID: 8194   URI: https://id.erfgoed.net/personen/8194

Beschrijving

De familie Loret is een geslacht van musici, organisten, beiaardiers en orgelmakers in de 18de en 19de eeuw, voornamelijk afkomstig uit Dendermonde. Diegenen die als organist of beiaardier bekend staan, voerden sporadisch ook klein onderhoudswerk uit aan orgels en beiaarden.

De bekendste namen zijn

  1. Antoine Loret (°Halen, 27 febr. 1705 - †Dendermonde, 25 dec. 1792); ab 1724 stadsbeiaardier in Dendermonde; gedurende meer dan twee eeuwen bleef dit ambt in handen van de familie Loret
  2. Jean-Antoine (°Dendermonde, 29 jan. 1734 - †Diksmuide, 14 mei 1815), oudste zoon van (1); organist en beiaardier in Diksmuide
  3. Jean-Joseph Antoine Loret (°Dendermonde, 6 maart 1757 - †Mechelen, 11 sept. 1847) natuurlijke zoon van Anne-Marie Loret (dochter van 1); werd opgeleid door zijn oom (2); volgde (1784) zijn grootvader op als beiaardier in Dendermonde; was er tevens vanaf 1786 organist aan de Sint-Gilliskerk; bouwde kleine orgels in Oost-Vlaanderen; zou merkwaardigerwijze ook enkele keren in Friesland gewerkt hebben; hij had 13 kinderen, waaronder:
  4. Charles-Joseph Loret (°Dendermonde, 9 apr. 1786 - †Hulst, dec. 1808), oudste zoon van (3); werd beiaardier en organist in Hulst (Nedl.); werd daar vermoord, naar verluidt door de voormalige beiaardier die plaats had moeten ruimen voor hem
  5. Emmanuel-Francis Loret (°Dendermonde, 15 okt. 1798 - ??), zoon van (3); heeft enkele activiteiten als orgelmaker op zijn naam
  6. Pierre-Louis Loret (°Dendermonde, 26 apr. 1803 - †Dendermonde, 8 maart 1895), zesde zoon van (3); volgde zijn vader op in Dendermonde als beiaardier en beiaardier
  7. François-Bernard Loret (°Dendermonde, 6 april 1808 - †Mechelen, 17 nov. 1877), zevende zoon van (3); orgelbouwer, eerst in Sint-Niklaas en vanaf 1846 in Mechelen [zie onder die naam afzonderlijk]
  8. Camille Loret (Sint-Niklaas, 12 febr. 1842 - †Autre-Église, 12 sept. 1904), zoon van (7); zette het atelier van zijn vader verder, maar deed nog enkel onderhoud en herstellingen
  9. Hippolyte Loret (°Dendermonde, 1 dec. 1810 - †Parijs, 8 sept. 1881), twaalfde en voorlaatste kind van (3); orgelbouwer, eerst in Laken en van 1867 in Parijs; [zie onder die naam afzonderlijk]


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Parochiekerk Sint-Pieter en -Paulus met kerkhof

Dorpsstraat zonder nummer (Huldenberg)
Het markante silhouet met twee rijzige, in zandige kalksteen opgetrokken romaanse torens en schrijnvormig neoromaans schip is van verre herkenbaar.

Uitvoerder van

Orgel kerk Sint-Andries

Woumen (Diksmuide)
Enkele bekende namen uit de orgelgeschiedenis komen voor in Woumen: Pieter Ysoré (Saint-Omer) maakte in 1571-73 een nieuw orgel, maar voorheen bezat de kerk reeds een orgel aangezien dit door Ysoré overgenomen werd. Of het Ysoré-orgel de beeldenstorm overleefde is niet bekend. Rond 1688 is er sprake van een nieuw orgel; de naam van de bouwer is helaas niet vermeld. In 1775 werd J.A. Loret (Diksmuide) betaald voor een stembeurt, en in hetzelfde jaar verrichtte ook P.J. De Rijckere (Kortrijk) herstellingen. Over de situatie van het orgel dat in de eerste wereldoorlog samen met de kerk teloorging, zijn geen gegevens voorhanden. De kerk was heropgebouwd in 1925, maar een orgel kwam er pas in 1952; het werd geleverd door Jos. en Pieter Loncke (Esen). In 1985 werd het in de kerkbrand vernield. Een nieuw orgel werd geplaatst door de firma Loncke Orgelbouw (Zarren) in 1988.


Orgel parochiekerk Sint-Amandus

Bellegem (Kortrijk)
Het huidige orgel werd gebouwd door H. Loret (Brussel-Laken), in 1855. Tot 1860 is het Loret zelf die het orgel onderhoudt; daarna wordt klein onderhoudswerk verricht door de lokale organist.


Thema's