Beschermd monument

Pastorie en tuin

Beschermd monument van 18-07-2011 tot heden
ID: 7895   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7895

Besluiten

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen met tuin en pastorie met tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 18-07-2011  ID: 4836

Beschrijving

De pastorie en de pastorietuin, bestaande uit een omheinde voortuin en een omhaagde achtertuin, zijn beschermd als monument.Waarden

Pastorie en pastorietuin zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De pastorie in neotraditionele stijl met kenmerkende dubbelhuisopstand en bovenverdieping, eveneens ontworpen door architect Henri Valcke in opdracht van de eerste pastoor in 1908, vormt zowel historisch als architecturaal een belangrijk en beeldbepalend ensemble, geaccentueerd door eenzelfde ijzeren hekwerk uit het interbellum dat de beplante voortuinen van kerk en pastorie afsluit.
De hoge geschoren taxushaag die de grote achterliggende pastorietuin aan twee zijden afzoomt, de bruine beuk, treures en hulstboompjes dateren vermoedelijk van bij de aanleg van de tuin en vormen een kenmerkend onderdeel van de site.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie

Landsdijk 74 (Assenede)
Voormalige pastorie, gebouwd in 1908 door pastoor J.B. Meuleman, eerste pastoor van de in 1904 opgerichte nieuwe parochie van Gravenjansdijk, bij testament na zijn dood in 1937 geschonken aan de kerkfabriek.