Pastorie en tuin

Beschermd monument van 18-07-2011 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Assenede
Deelgemeente Bassevelde
Straat Landsdijk
Locatie Landsdijk 74 (Assenede)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/43002/119.1
  • OO003473

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie

Landsdijk 74, Assenede (Oost-Vlaanderen)

Voormalige pastorie, gebouwd in 1908 door pastoor J.B. Meuleman, eerste pastoor van de in 1904 opgerichte nieuwe parochie van Gravenjansdijk, bij testament na zijn dood in 1937 geschonken aan de kerkfabriek.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De pastorie en de pastorietuin, bestaande uit een omheinde voortuin en een omhaagde achtertuin, zijn beschermd als monument.

Waarden

Pastorie en pastorietuin zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De pastorie in neotraditionele stijl met kenmerkende dubbelhuisopstand en bovenverdieping, eveneens ontworpen door architect Henri Valcke in opdracht van de eerste pastoor in 1908, vormt zowel historisch als architecturaal een belangrijk en beeldbepalend ensemble, geaccentueerd door eenzelfde ijzeren hekwerk uit het interbellum dat de beplante voortuinen van kerk en pastorie afsluit.
De hoge geschoren taxushaag die de grote achterliggende pastorietuin aan twee zijden afzoomt, de bruine beuk, treures en hulstboompjes dateren vermoedelijk van bij de aanleg van de tuin en vormen een kenmerkend onderdeel van de site.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.