Beschermd monument

Pastorie en tuin

Beschermd monument van 18-07-2011 tot heden

ID
7895
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7895

Besluiten

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen met tuin en pastorie met tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 18-07-2011  ID: 4836

Beschrijving

De pastorie en de pastorietuin, bestaande uit een omheinde voortuin en een omhaagde achtertuin, zijn beschermd als monument.Waarden

Pastorie en pastorietuin zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De pastorie in neotraditionele stijl met kenmerkende dubbelhuisopstand en bovenverdieping, eveneens ontworpen door architect Henri Valcke in opdracht van de eerste pastoor in 1908, vormt zowel historisch als architecturaal een belangrijk en beeldbepalend ensemble, geaccentueerd door eenzelfde ijzeren hekwerk uit het interbellum dat de beplante voortuinen van kerk en pastorie afsluit.
De hoge geschoren taxushaag die de grote achterliggende pastorietuin aan twee zijden afzoomt, de bruine beuk, treures en hulstboompjes dateren vermoedelijk van bij de aanleg van de tuin en vormen een kenmerkend onderdeel van de site.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenparochie

Landsdijk 74 (Assenede)
Neotraditioneel gebouw, gebouwd in 1908 naar ontwerp van architect H. Valcke, ontwerper van de nieuwe parochiekerk en gebouwd op hetzelfde perceel. Achterin gelegen alleenstaand gebouw met voortuin, van de straat afgesloten door een haag en ijzeren hek op lage bakstenen voet. Verzorgd bakstenen dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak tussen zijtrapgevels.