Beschermd monument

Parochiekerk Heilige Amandus

Beschermd monument van 04-05-1944 tot heden
ID: 7928   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7928

Besluiten

Kerken
definitieve beschermingsbesluiten: 04-05-1944  ID: 126

Beschrijving

De bescherming omvat de parochiekerk Sint-Amandus. In 1991 werd de kerkhofmuur eveneens beschermd als monument en de kerksite met inbegrip van de pastorie en zijn omgeving als dorpsgezicht.Waarden

De Sint-Amanduskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Heilige Amandus

Dorp zonder nummer (Denderleeuw)
Kerk opgetrokken uit natuursteen gelegen op een sterke verhoging ten oosten van de dorpskom aan de Denderoever. Heden ontruimd kerkhof met ommuring (1900) van baksteen en zandsteen met ijzeren balustrade. Oorspronkelijke kerkhoftoegang via twee arduinen pijlers versierd met doodskopreliëf.