Parochiekerk Heilige Amandus

Beschermd monument van 04-05-1944 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Denderleeuw
Deelgemeente Denderleeuw
Straat Dorp
Locatie Dorp zonder nummer (Denderleeuw)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41011/101.1
  • 4.01/41011/106.1
  • OO000738

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Heilige Amandus

Dorp zonder nummer, Denderleeuw (Oost-Vlaanderen)

Kerk opgetrokken uit natuursteen gelegen op een sterke verhoging ten oosten van de dorpskom aan de Denderoever. Heden ontruimd kerkhof met ommuring (1900) van baksteen en zandsteen met ijzeren balustrade. Oorspronkelijke kerkhoftoegang via twee arduinen pijlers versierd met doodskopreliëf.

Beschrijving

De bescherming omvat de parochiekerk Sint-Amandus. In 1991 werd de kerkhofmuur eveneens beschermd als monument en de kerksite met inbegrip van de pastorie en zijn omgeving als dorpsgezicht.

Waarden

De Sint-Amanduskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.