Heilig Hartkliniek: kapel

Beschermd monument van 24-01-1985 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Eeklo
Deelgemeente Eeklo
Straat Moeie
Locatie Moeie 18 (Eeklo)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/43005/107.1
  • 4.01/43005/141.1
  • OO002531

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Heilig Hartkliniek en kapel

Moeie 18, Eeklo (Oost-Vlaanderen)

Oprichting van een "hospice" voor wezen en ouderlingen door het Bureel voor Liefdadigheid van de stad, eerst in de oude onderpastorie in de Raamstraat in 1837, door toedoen van burgemeester Karel Stroo en pastoor Dhondt bediend door zusters van Sint-Vincentius a Paulo van Zele.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De kapel van de Heilig Hartkliniek is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de kapel als volgt werd gemotiveerd: De neogotische kapel van de Heilig Hartkliniek werd gebouwd in de jaren 1855-1857 op kosten van de Eeklose mecenas ridder Stroo. Het gebouw, dat aan drie zijden in de kliniekvleugels is ingebouwd, bezit een zeer merkwaardig en rijk neogotisch interieur, gekenmerkt door een prachtige behandeling van het architectonisch detail. Dit gebouw kan doorgaan als een hoogtepunt van onze neogotiek, waarbij naast de rijke detaillering van de binnen aankleding ook de evenwichtig geconcipieerde binnenruimte van belang is. De rijke neogotiek, weerspiegeld in het gewelf en de rijkelijk behandelde muurvlakken, is zelden in onze neogotische architectuur geëvenaard. Deze kapel kan beschouwd worden als een interessant voorbeeld van neogotiek en in het bijzonder van stukadoorsneogotiek. De meeste elementen van de wanddecoratie, de deuromlijstingen in het bijzonder, zijn in stucco uitgevoerd. Enkel de kleinere details, zoals bekroningen, zijn in hout.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000736, kapel Heilig Harktkliniek, advies KCML (1984).

Waarden

De kapel van de Heilig Hartkliniek is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.