Persoon

Coucke, Samuel

ID
907
URI
https://id.erfgoed.net/personen/907

Beschrijving

Samuel Coucke, schoonbroer van architect Joseph Naert en glazenier Louis Grossé, was een van de pioniers van de neogotische glasschilderkunst. Zijn atelierproductie kende een groot succes in binnen- en buitenland. Hij maakte glasramen in onder meer de Onze-Lieve-Vrouw van de Zavelkerk in Brussel, in de Sint-Romboutskerk van Mechelen, in de kerken van Alsemberg en Anderlecht en op verschillende locaties in Brugge. Ook in Nederland, Duitsland, Zwitserland, Italië, Spanje, Jerusalem en San Franciso plaatste hij glasramen.

Studiereizen naar Engeland en Duitsland maakten hem vertrouwd met de glasschilderkunst en het glazuren van tegels en porselein, twee kunstambachten waarop hij zich toelegde in zijn zelfstandig atelier in de Korte Vulderstraat 14 vanaf omstreeks 1860. Drie van zijn zonen Joseph (1859-1941), Elooi (1860-1929) en Theophile (1862-1941) werken mee in het atelier en zetten het voort na hun vaders dood tot ca. 1930.

Verschillende grote onderscheidingen vielen Samuel Coucke ten deel: gouden medailles te Brussel, erediploma’s op tentoonstellingen in Rome, Barcelona, Keulen, Antwerpen, Reims, London, Tunis, Genève en Madrid.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Decanale kerk Sint-Pieter en Sint-Barbara

Grote Markt (Turnhout)
Georiënteerde pseudo-basiliek, met vroeggotische kern uit de 13de - 14de eeuw, hooggotisch koor en transept, renaissancistische kruisingstoren, schip en zijbeuken in classicistische stijl.


Domein van het ursulinenklooster

Kruineikestraat 5, 5A-B (Haacht)
Het dorpsbeeld van Tildonk wordt in belangrijke mate bepaald door het imposante eclectische en neogotische klooster- en scholencomplex van de zusters ursulinen, dat in 1818 door pastoor Lambertz werd gesticht. Het complex werd verschillende malen uitgebreid in de 19de en het begin van de 20ste eeuw, onder andere met bijkomende vleugels, een lagere school, een boerderij en een kloosterkapel en -kerk. Rond 1900 bouwde men een art-nouveau-feestzaal naar ontwerp van architecten J. Prémont en A. Gellé. De tuin werd uitgebouwd vanaf 1821, aanvankelijk was zowel de sier- als de nutstuin op traditionele wijze ingericht (rechthoekige blokken). Eind 19de eeuw heraanleg van de siertuin (circa 3 hectare) in een hybride landschappelijke stijl, structuur en aankleding werden bepaald door religieuze thema's (calvarie, 'gotisch' gewelf van linden, Lourdesgrot, ...).


Engels klooster

Carmersstraat 83-87, Snaggaardstraat 56 (Brugge)
Gebouwenblok ten zuiden begrensd door de Carmersstraat, ten noorden door de Snaggaardstraat en ten westen door de Speelmansstraat. Het deels ommuurde complex bestaat uit verschillende gebouwen- en gebouwengroepen die er werden opgetrokken vanaf circa 1647 tot de 20ste eeuw.


Gesticht Sint-Vincentius a Paulo en kapel

Moeie 18 (Eeklo)
Klooster en kapel van het Gesticht Heilige Vincentius a Paulo, dat opklimt tot 1839 naar plannen van de Eeklose architect Hypoliet De Smet. Aan Koning Albertstraat kloostervleugel van twaalf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak van 1839, uitgebreid in 1877. Links aansluitende kapel van 1855 naar de plannen van beeldhouwer Pierre de Vigne-Quyo. Ten oosten aanzet van de vroegere haakse ziekenzaalvleugel. Aan de kant van Moeie bevindt zich nog een deel van de aangelegde tuin met onder meer Heilig Hartbeeld en Mariagrot.


Godshuizencomplex Onze-Lieve-Vrouw Blindekens met bijhorende kapel

Kreupelenstraat 8, 12-16 (Brugge)
Godshuizencomplex Onze-Lieve-Vrouw Blindekens met bijhorende kapel, begrensd door de Kreupelen- en de Kammakerstraat.


Heilig Hartkerk

Vlamingstraat 84 (Brugge)
Neogotische, voormalige jezuïetenkerk; sinds 1979 niet meer gebruikt voor eredienst en sedert 1990 ontwijd en sinds 1994 in gebruik als evenementenhal. Driebeukige, georinteerde kruiskerk van het basilicale type; volledig ingebouwd door aanpalende huizen aan de Vlaming-, Spanjaard-, Kipstraat en Korte Winkel.


Hospitaal Sint-Arnoldus

Mevrouw Courtmanslaan 82 (Maldegem)
Achterin gelegen opmerkelijk kleurrijk bakstenen complex op vierkante plattegrond met links aansluitende vleugel. De plannen dateren van 1865 en werden getekend door architect Eugène Carpentier van Beloeil. Inwijding van de kapel in februari 1872. Het hospitaal werd van 1871 af bediend door de zwarte zusters van Aalst. Verbouwingen in 1958 door architect L. Cromheecke en nieuwbouw van 1978 door architect E. Verstraete.


Huis De Giey

Freren Fonteinstraat 1 (Brugge)
Samenstel van drie diephuizen uit de eerste helft van de 17de eeuw van respectievelijk twee, drie en drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (Vlaamse pannen).


Kloosterkerk van de kapucijnen

Kapucijnenstraat 5 (Oostende)
Georiënteerde hallenkerk met vrijstaande west- en zuidgevel; oorspronkelijk in laatgotische stijl opgetrokken doch in 1958-1960 sterk aangepast. Gelegen op noordwestelijke hoek van het heraangelegde Mijnplein, aan het westelijk uiteinde van de Cirkelstraat. Gekend omwille van verering van Heilige Antonius als patroonheilige van vissers en zeelui. Aanvankelijk deel uitmakend van het kapucijnenklooster, opgetrokken vanaf 1621 en gelegen ten zuiden van de kerk.


Minderbroederskerk

Markt 27 (Eeklo)
Achterin gelegen voormalige kapel van het minderbroedersklooster of klooster van de paters franciscanen-recolletten, wederopgericht in 1866 op initiatief van Karel Stroo (1793-1873) in zijn woning en tuin aan de zuidzijde van de Markt.


Parochiekerk Heilige Maria Magdalena en Heilige Catharina

Schaarstraat (Brugge)
Vrijstaande, neogotische parochiekerk; één van de vroegste neogotische kerken op het vasteland waar Engelse opvattingen herkenbaar zijn, zie stijlkenmerken aansluitend bij de zogenaamd "archeologische neogotiek". Driebeukige, niet-georiënteerde kruiskerk van het basilicale type.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Kapelaansplein 1 (Beersel)
Laatgotische kerk met omringend geruimd kerkhof. Het huidige gebouw gaat terug tot de 14de eeuw met belangrijke restauraties in de 19de eeuw.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart met kerkhof

Dorp (Assenede)
Imposante, witgeschilderde kerk ingeplant in het midden van het dorpsplein en omgeven door het kerkhof met omheining met ijzeren hekken op lage bakstenen voet tussen vierkante pijlers en haag aan de kerkhofzijde, en muur met spaarvelden aan de zuidzijde, naar ontwerp van architect O. Oosterlinck van 1905. Deze parochie werd in 1264 definitief onder het gezag van de bisschop van Doornik geplaatst en stilistisch zijn de oudste delen van de kerk met name de kruising met achtzijdige toren, het transept met traptorentje en de kern van vijf traveeën van het schip, in deze periode te situeren. Omhaagd en ommuurd kerkhof omheen de parochiekerk met een collectie aan voornamelijk 20ste-eeuwse graftekens en een neoclassicistisch bakstenen utilitair gebouw.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis en kerkhof

Pastoor Verhaegheplein 13 (Brugge)
Neogotische parochiekerk van Ver-Assebroek en orgel. De oudste vermelding van Assebroek gaat terug tot 1187.


Parochiekerk Sint-Amands

Sint-Amandsplein (Grimbergen)
Niet-geörienteerde driebeukige kruisbasiliek, gebouwd tussen 1869 en 1895 naar ontwerp van de Antwerpse Provinciale architect E. Gife en opgetrokken uit donkere baksteen met gebruik van contrasterende witte steen.


Parochiekerk Sint-Amandus met aansluitend kerkhof

Bloemendalestraat 1 (Beernem)
Sobere neogotische kruiskerk, gebouwd vanaf 1901 naar ontwerp van provinciaal architect René Buyck. Recuperatie van enkele elementen van de oudere kerk, onder andere natuurstenen pijlers. De plattegrond ontvouwt een driebeukige georiënteerde hallenkerk, met schip van zes traveeën en een transept van twee traveeën. Aansluitend kerkhof met 19de-eeuwse grafmonumenten in neogotische en neoclassicistische stijl, en centraal op het oude deel van het kerkhof imposante grafkapel van de familie de Vière, opgericht in 1896, vermoedelijk naar ontwerp van de Beernemse aannemer-architect Auguste Bruggeman.


Parochiekerk Sint-Amandus met omringend kerkhof

Kerkweg (Ichtegem)
Kleine georiënteerde, pseudo-basilikale kerk. Het omliggende kerkhof wordt omsloten door een ommegang met een dubbele rij gekandelaberde leilindes waarvan de waterscheuten van de binnenste rij opgeschoten zijn tot een haag.


Parochiekerk Sint-Andreas

Brugsestraat 1 (Zedelgem)
Neogotische parochiekerk, ontwerp van architect Thierry Nolf (Torhout). Niet georiënteerde, noord-zuid gerichte kerk uitziende op de Steenstraat en gelegen op de hoek met de Noordstraat en de Engelstraat. Oudste vermelding bidplaats 893. Tussen 1109 en 1114 eerste kerk opgetrokken in veldsteen. Omstreeks 1566 verwoest, in de 17de eeuw deels heropgebouwd. Eind 18de eeuw bouw nieuwe kerk, op 17 juli 1793 ingewijd. Eind van de 19de eeuw bouw nieuwe kerk in 1896-1900, torenspits in 1911. Driebeukige hallenkerk met ingewerkte toren ten zuiden van de linkerzijbeuk, pseudotransept en koor met driezijdige afsluiting. De plattegrond ontvouwt een schip van vier traveeën, pseudotransept en koortravee. Middenbeuk met voorgeplaatst portaal onder zadeldak, geprofileerde spitsboogpoort onder druiplijst met oren, verhoogde puntgevel bekroond met kruisbloem. Zijdelings geplaatste drieledige toren op vierkante basis onder naaldspits (leien) en met overhoeks geplaatste, verjongende steunberen.


Parochiekerk Sint-Andries en Sint-Anna met kerkhof

Gistelse Steenweg 493 (Brugge)
Het huidige kerkgebouw is een driebeukig bedehuis met een westtoren van 1530 gelegen midden een gaaf bewaarde kerkomtrek. Oorspronkelijk gotisch bedehuis in 1869 vervangen door een neogotisch kerkgebouw, naar ontwerp van architecten Deshuyser en Pierre Buyck, provinciaal architect van 1842-1877. Enkel de toren bleef grosso modo bewaard.


Parochiekerk Sint-Bavo

Ring 7 (Herentals)
Neogotische kerk naar ontwerp van Van Gastel en P.J. Taeymans van 1869 opgetrokken in 1870-1875 met behoud van 15de-eeuwse toren in gotische stijl.


Parochiekerk Sint-Egidius

Lembeke-Dorp (Kaprijke)
Parochiekerk Sint-Egidius en voormalige omringende kerkhof met lage bakstenen ommuring met ezelsrug. Ten noordwesten van de kerk, behouden ijzeren hek aan bakstenen pijlers als toegang tot het kerkhof. In 1776 werd de oude kerk met uitzondering van de 13de-eeuwse toren gesloopt en werd een nieuw kerkgebouw opgericht naar ontwerp van architect Joost Fermondt.


Parochiekerk Sint-Job

Kerkplein (Retie)
Vrijstaande neogotische kerk, in 1851-1874 opgetrokken in drie fasen. Ten zuiden en ten oosten het kerkhof, heraangelegd met onder meer perken en verharde paden en omhaagd met beuk.


Parochiekerk Sint-Jozef

Brezendedreef 6 (Maldegem)
Beeldbepalende, ten westen van de dreef ingeplante imposante neogotische Sint-Jozefkerk uit 1877-1879 naar ontwerp van architect G. Hoste met deels ommuurde en omhaagde site met ommegang van Onze-Lieve-Vrouw van VII weeën en Lourdesgrot uit 1922.


Parochiekerk Sint-Laurentius met kerkhof

Dorpsstraat 107 (Sint-Laureins)
Parochiekerk met omringend vergroend kerkhof, afgesloten met een ijzeren hek tussen gietijzeren zuiltjes, geplaatst in 1855. In 1947 werd een bronzen Heilig Hartbeeld geplaatst. Het oudste deel van de kerk, de toren, vertoont vroeggotische kenmerken opklimmend tot circa 1350-1400. Vergrotingswerken uitgevoerd in de jaren 1550; in de 18de en 19de eeuw vonden herstellingen plaats; restauratie in de periode 1890-1906 onder leiding van architect F. Van Wassenhove. Op het kerkhof staan 20ste-eeuwse graftekens opgesteld.


Parochiekerk Sint-Martinus

Dorp (Zedelgem)
Georiënteerde kerk met omringend grasplein ter vervanging van het in 1952 verdwenen kerkhof. Aan noordzijde afgezet met een lage bakstenen muur onder ezelsrug, ten zuidoosten deels behouden haag en leilinden. Toegangspad in blauwe hardsteen geflankeerd door ijzeren hekken gevat in blauwhardstenen pijlers met bekronende bol.


Parochiekerk Sint-Martinus

Markt (Retie)
Vrijstaande kerk met bewaarde - in de 19de eeuw gerestaureerde - gotische toren en een neogotisch schip, transept en koor van 1871-1872.


Parochiekerk Sint-Martinus

Dorp (Hamme)
Noord-zuid georiënteerde parochiekerk Sint-Martinus ingeplant ten zuiden van het dorpsplein, aan drie zijden omgeven door het deels ommuurde en omhaagde gedesaffecteerde kerkhof.


Parochiekerk Sint-Mattheus

Zuidlaan 18 (Zwalm)
Neogotische kerk gebouwd naar ontwerp van architect E. Van Hoecke-Peeters, gebouwd in 1875-76, omringend kerkhof en arduinen oorlogsmonument vóór de kerk.


Parochiekerk Sint-Medarus en -Gildardus

Rossemdorp (Meise)
Georiënteerde, neogotische parochiekerk van 1874 naar ontwerp van 1873 van de hand van G. Hansotte, gelegen te midden van een omringend, ommuurd kerkhof, door een latere uitbreiding geopend aan de noordzijde.


Parochiekerk Sint-Niklaas

Grote Baan 224 (Drogenbos)
Georiënteerde, longitudinale kruiskerk aansluitend bij de Brabantse gotiek en voorzien van een vieringtoren. Het omringende kerkhof werd opgeheven en verplaatst.


Parochiekerk Sint-Pieters

Hulstedorp (Harelbeke)
Parochiekerk van Hulste, gelegen in het midden van het dorpsplein en gebouwd in 1904-1906 naar ontwerp van architect Jules Carette uit Kortrijk en geïnspireerd op de neogotiek.


Parochiekerk Sint-Vincentius

Kerkplein (Eeklo)
Neogotische kerk op de plaats van de vroegere, in 1878 gesloopte parochiekerk, en gebouwd naar de plannen van 1875 van de Gentse architect Modeste De Noyette, uitgevoerd door aannemer Désiré Heysse tussen 1878 en 1883.


Parochiekerk van het Heilig Hart

Kerkplein 1 (Turnhout)
Georiënteerde, vrijstaande neogotische kruisbasiliek naar ontwerp van architect P.J. Taeymans, gebouwd in 1903-1907.


Sint-Amanduskerk

Markt (Meulebeke)
Sint-Amanduskerk, neogotische hoofdparochiekerk, nagenoeg volledig heropgebouwd in 1893-1896 naar ontwerp van architect Jules Soete (Roeselare) ter vervanging van een barokke kerk die in 1715-1720 op de plaats van de oude romaanse kerk wordt opgetrokken. Voorheen met omliggend kerkhof, dat opgeheven wordt na inrichting van een nieuwe begraafplaats in de Karel van Manderstraat in 1806. Interieur ingrijpend veranderd in 1962-1963 naar ontwerp van architect R. Lernout uit Geluwe.


Sint-Elisabethgasthuis

Brusselsestraat 63, 63A-B (Leuven)
Het Sint-Elizabethgasthuis is de oudste hospitaalstichting in Leuven, aanvankelijk gelegen nabij de Sint-Jacobskerk. Het complex bevat gebouwen van de 13de tot de 18de eeuw, met binnenin enkele belangwekkende 18de-eeuwse interieurs.


Sint-Janshospitaal

Burgstraat 2-4, Kerkstraat 33 (Damme)
13de-eeuws hospitaal opgetrokken in vroeggotische stijl, in de loop van de 15de tot de 20ste eeuw uitgebreid met diverse bijgebouwen. Is één van de zeldzaam bewaarde vroege voorbeelden van burgerlijke architectuur in Vlaanderen.


Woonhuis en atelier van ceramist en glazenier Samuel Coucke

Korte Vuldersstraat 14 (Brugge)
Voormalig woonhuis van ceramist en glazenier Samuel Coucke (1833-1899). Complex van twee sinds de 19de eeuw samengebrachte panden.

Bewoner van

Woonhuis en atelier van ceramist en glazenier Samuel Coucke

Korte Vuldersstraat 14 (Brugge)
Voormalig woonhuis van ceramist en glazenier Samuel Coucke (1833-1899). Complex van twee sinds de 19de eeuw samengebrachte panden.Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Coucke [online], https://id.erfgoed.net/personen/907 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.