Beschermd monument

Burgerhuis De Fluitspeler

Beschermd monument van 03-09-1981 tot heden
ID: 8093   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8093

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 03-09-1981  ID: 1665

Beschrijving

Burgerhuis De Fluitspeler of Het Vliegend Hert is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de artistieke en architectuurhistorische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "als unieke barokgevel aansluitend bij nummer 77, in de cartouches gedateerd 1669 en rijkelijk versierd met terracottapanelen en reliƫfs in de borstweringen."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000657, Kraanlei 79: Huis De Fluitspeler, advies KCML (1981).


Waarden

Het huis De Fluitspeler is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Huis De Fluitspeler

Kraanlei 81 (Gent)
Barok hoekhuis met twee bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen), op een cartouche gedateerd 1669. Gerestaureerd in 1917-18 en in 1931 door Amandus Robert Janssens.