Burgerhuis De Fluitspeler

Beschermd monument van 03-09-1981 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Kraanlei
Locatie Kraanlei 81 (Gent)
Alternatieve naam Het Vliegend Hert

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/281.1
  • 4.01/44021/944.1
  • OO001056

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Huis De Fluitspeler

Kraanlei 81, Gent (Oost-Vlaanderen)

Barok hoekhuis met twee bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen), op een cartouche gedateerd 1669. Gerestaureerd in 1917-18 en in 1931 door Amandus Robert Janssens.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Burgerhuis De Fluitspeler of Het Vliegend Hert is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de artistieke en architectuurhistorische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "als unieke barokgevel aansluitend bij nummer 77, in de cartouches gedateerd 1669 en rijkelijk versierd met terracottapanelen en reliëfs in de borstweringen."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000657, Kraanlei 79: Huis De Fluitspeler, advies KCML (1981).

Waarden

Het huis De Fluitspeler is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.