erfgoedobject

Huis De Fluitspeler

bouwkundig element
ID
25251
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25251

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd "De Fluitspeler" of "Het Vliegend Hert". Barok hoekhuis met twee bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen), op een cartouche gedateerd 1669. Gerestaureerd in 1917-18 en in 1931 door Amandus Robert Janssens. Baksteenbouw verwerkt met hardsteen voor de plint en zandsteen voor de dorpels, waterlijsten, en de venster- en deuromlijstingen. Voorgevel van drie traveeën met in- en uitgezwenkte top. Gemarkeerd door horizontale lijsten die de vensterregisters en borstweringen markeren. Vensters met zandstenen kruiskozijnen en waterlijsten aan onder- en bovendorpels. Rijk versierde borstweringen met terracotta reliëf in panelen die de allegorieën van de zintuigen voorstellen, namelijk gezicht, gehoor, geur, smaak en gevoel. Een der panelen, boven de middentravee, stelt een vliegend hert voor. Rijk uitgewerkte geveltop versierd met tal van terracotta beelden en reliëfpanelen waaronder drie beelden voorstellende Geloof, Hoop en Liefde (Madonna met kind op het bekronend driehoekig fronton), het borstbeeld van de fluitspeler, putti, festoenen, masker en ramskop.

De zijtrapgevel is blind. Sporen van rondboogvenster op de tweede bouwlaag en een oculus in de geveltop.

Het bijgebouw is een lijstgevel met één travee hoger opgetrokken tot een dakvenster met trapgevelvorm. Rollaag boven de gerestaureerde kruiskozijnen.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Huis De Fluitspeler [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25251 (Geraadpleegd op )