Huis De Fluitspeler

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Het Vliegend Hert
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Kraanlei
Locatie Kraanlei 81, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Burgerhuis De Fluitspeler

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis De Fluitspeler of Het Vliegend Hert

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Patershol en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "De Fluitspeler" of "Het Vliegend Hert". Barok hoekhuis met twee bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen), op een cartouche gedateerd 1669. Gerestaureerd in 1917-18 en in 1931 door Amandus Robert Janssens. Baksteenbouw verwerkt met hardsteen voor de plint en zandsteen voor de dorpels, waterlijsten, en de venster- en deuromlijstingen. Voorgevel van drie traveeën met in- en uitgezwenkte top. Gemarkeerd door horizontale lijsten die de vensterregisters en borstweringen markeren. Vensters met zandstenen kruiskozijnen en waterlijsten aan onder- en bovendorpels. Rijk versierde borstweringen met terracotta reliëf in panelen die de allegorieën van de zintuigen voorstellen, namelijk gezicht, gehoor, geur, smaak en gevoel. Een der panelen, boven de middentravee. stelt een vliegend inert voor. Rijk uitgewerkte geveltop versierd met tal van terracotta beelden en reliëfpanelen waaronder drie beelden voorstellende Geloof, Hoop en Liefde (Madonna met kind op het bekronend driehoekig fronton), het borstbeeld van de fluitspeler, putt), festoenen, masker en ramskop. De zijtrapgevel is blind. Sporen van rondboogvenster op de tweede bouwlaag en een oculus in de geveltop. Het bijgebouw is een lijstgevel met één travee hoger opgetrokken tot een dakvenster met trapgevelvorm. Rollaag boven de gerestaureerde kruiskozijnen.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Kraanlei

Kraanlei (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.