Heilige Geestkapel

Beschermd monument van 10-12-2003 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Dendermonde
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 42 (Dendermonde)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42006/207.1
  • OO002946

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Heilige Geestkapel

Kerkstraat 42, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Thans gedeelte van het klooster van de zusters van Sint-Vincentius a Paulo. De Heilige Geestkapel maakte deel uit van het Heilige Geesthuis. Dit godshuis was in 1345-1346 ten behoeve van de armen gesticht.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de voormalige Heilige Geestkapel met de straatvleugel met kapel, inkomhal, voormalige portierswoning en doorrit.

Waarden

De voormalige Heilige Geestkapel van de arme klaren, thans horende bij het klooster van de zusters van Sint-Vincentius a Paulo, omvattende de straatvleugel met kapel, inkomhal, voormalige portierswoning en doorrit, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde, historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De voormalige Heilige Geestkapel, gelegen binnen de stadsomwalling, maakte gedurende eeuwen deel uit van hulpvaardige religieuze instellingen en heeft tot op heden haar openbare en religieuze functie kunnen bestendigen. De sobere kloosterkapel, ontworpen door de gekende architect A.T. Verhaegen circa 1876-1878 in opdracht van de arme klaren in neogotische stijl gebouwd op de plaats van een oudere kapel, werd getrouw heropgebouwd na de Eerste Wereldoorlog. Het is een interessant en representatief voorbeeld van een getrouwe reconstructie in de jaren 1920 van een kapel in neogotische stijl en draagt bij tot de staalkaart van wederopbouwarchitectuur in de Kerkstraat en in Dendermonde.
In de eenbeukige kapel bleef de oorspronkelijke scheiding tussen het privé en publieke gedeelte, waarbij de bovenverdieping voorzien was voor de zusters, die typologisch kenmerkend is voor een kloosterkapel van arme klaren, behouden. De na-oorlogse aankleding, met onder meer glasramen naar ontwerp van L. Grossé en het houten spitsbooggewelf, is heden nog aanwezig.
Onder het huidig bestuur van de zusters van Sint-Vincentius a Paulo werd het klooster verbouwd, waardoor enkel de straatvleugel met kapel, inkomhal, voormalige portierswoning en doorrit hun authentiek karakter behouden hebben en een monumentwaarde hebben.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.