Beschermd monument

Stadhuis Diest

Beschermd monument van 31-07-1936 tot heden
ID: 822   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/822

Besluiten

Religieuze en openbare gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 31-07-1936  ID: 12

Beschrijving

Het stadhuis van Diest is beschermd als monument.Waarden

Het stadhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu kunsthistorische waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadhuis Diest

Grote Markt 1 (Diest)
Eerste vermelding van een Schepenhuis in 1337; het was gelegen op een korte zijde van de Grote Markt, bij de Sint-Sulpitiuskerk, aan de westzijde aanleunend tegen de Hofstadt.