Burgerhuis ontworpen door Ferdinand De Ruddere

Beschermd monument van 05-01-2004 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Dendermonde
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 24 (Dendermonde)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42006/295.1
  • OO002984

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis met winkel

Grote Markt 24, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Monumentale woning met neobarokgevel van 1923 gebouwd op het perceel van de vroegere woning "De Zwane" (1308). Het gebouw werd ontworpen door stadsarchitect Ferdinand de Ruddere (Dendermonde) in opdracht van Alberic Van Stappen, van 1920 tot 1934 burgemeester te Dendermonde.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het voormalige burgerhuis van burgemeester Van Stappen, ontworpen door Ferdinand De Ruddere in 1923, is beschermd als monument.

Waarden

De voormalige herenwoning van burgemeester Van Stappen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De voormalige herenwoning van burgemeester Alberic Van Stappen, gesitueerd op de site van de vroegere woning ‘De Zwane’ werd circa 1923 ter vervanging van de vernielde dokterswoning van zijn vader gebouwd. Stadsarchitect Fernand De Ruddere ontwierp het huidig gebouw, dat door zijn hoogte en verticale accentuering nog steeds de gevelrij aan de Grote Markt bepaalt. De Ruddere realiseerde een monumentaal gebouw in eclectische stijl met sterke invloeden uit de barok en de Renaissance dat beantwoordt aan een poging om een oud pand binnen een historisch gegroeid stadsdeel te evoceren. Het ontwerp is geen reconstructie van de verdwenen herenwoning, maar een fictief ontwerp geïnspireerd op diverse bouwstijlen conform de gangbare visie op de wederopbouwarchitectuur.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.