Beschermd monument

Villa Dageraad

Beschermd monument van 10-03-1994 tot heden
ID: 8238   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8238

Besluiten

Villa Dageraad met tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 10-03-1994  ID: 2647

Beschrijving

Villa Dageraad, ook Villa Aurore of Villa Arthur Gillis genaamd, is beschermd als monument.


Waarden

Het landhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

als bijzonder fraai voorbeeld van een landhuis ontworpen door architect-decorateur Paul Cauchie in 1910 met typisch gebruik van sgraffito in de gevels en in het trappenhuis, bovendien verrijkt met fraai glas-in-lood in de deur en in het raam van het trappenhuis.

historische waarde

als bijzonder fraai voorbeeld van een landhuis ontworpen door architect-decorateur Paul Cauchie in 1910 met typisch gebruik van sgraffito in de gevels en in het trappenhuis, bovendien verrijkt met fraai glas-in-lood in de deur en in het raam van het trappenhuis.

historische waarde

in casu documentaire waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa Dageraad

Gentsesteenweg 28 (Eeklo)
Villa, voorheen genaamd Dageraad, sedert 1988 Hotel Shamon, met omringende tuin, aan de straat gedeeltelijk bewaarde afsluiting in siersmeedwerk in art-nouveaustijl. Beschermd bij ministerieel besluit van 10.03.1994.