Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gedenkkruis R.E. Grave, Railway Wood

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 82618   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/82618

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het "Cross of Sacrifice", dat terug te vinden is op de Britse militaire begraafplaatsen, markeert de plaats waar 1 officier en 11 manschappen van de "177th Tunnelling Company (Royal Engineers)" omkwamen tijdens de ondergrondse oorlog tussen november 1915 en augustus 1917.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gedenkkruis R.E. Grave, Railway Wood

Oude Kortrijkstraat zonder nummer (Ieper)
Het "Cross of Sacrifice", dat terug te vinden is op de Britse militaire begraafplaatsen, markeert de plaats waar 1 officier en 11 manschappen van de "177th Tunnelling Company (Royal Engineers)" omkwamen tijdens de ondergrondse oorlog tussen november 1915 en augustus 1917.