Burgerhuis ontworpen door Maurice de Waepenaert

Beschermd monument van 05-01-2004 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Dendermonde
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 29, Grote Markt 29A (Dendermonde)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42006/300.1
  • 4.01/42006/597.1
  • OO002989

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis ontworpen door Maurice de Waepenaert

Grote Markt 29, 29A, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Rijhuis in wederopbouwstijl, gevat tussen twee ‘historische’ gebouwen die in kern respectievelijk dateren uit de 19de en 17de eeuw. Het gebouw bevindt zich op een oudere site, waar zich achtereenvolgens het huis "De Anker" (1455), "De Drij Koningen" (1585) en sedert de 16de eeuw "De Zickele" bevonden.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het burgerhuis is beschermd als monument.

Waarden

Het handelspand is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De handelszaak, ter hoogte van de vroegere woningen De Anker, De Drij Koningen en De Zickele is een interessant voorbeeld van wederopbouwarchitectuur in neotraditionele stijl met typerend gebruik van baksteen en imitatienatuursteen en verwerking van 20ste-eeuwse stijlelementen. Conform de tijdsgeest en de gangbare visie op de wederopbouwarchitectuur beoogde men met dit ontwerp de diversiteit aan bebouwing die het marktplein eertijds kenmerkte te evoceren.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.