erfgoedobject

Burgerhuis ontworpen door Maurice de Waepenaert

bouwkundig element
ID
49002
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/49002

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
  Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

 • is aangeduid als beschermd monument Burgerhuis ontworpen door Maurice de Waepenaert
  Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt
  Deze bescherming is geldig sinds 07-06-1996

 • is deel van de aanduiding als beschermd monument Grote Markt
  Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004

Beschrijving

Rijhuis in wederopbouwstijl, gevat tussen twee 'historische' gebouwen die in kern respectievelijk dateren uit de 19de en 17de eeuw. Het gebouw bevindt zich op een oudere site, waar zich achtereenvolgens het huis "De Anker" (1455), "De Drij Koningen" (1585) en sedert de 16de eeuw "De Zickele" bevond. In de 19de eeuw slagerij en herberg van J. De Bruycker met een bepleisterde lijstgevel. Na de verwoestingen tijdens de Eerste Wereldoorlog werd in de jaren 1930 door handelaar Clemens Borms een 'nieuwbouw' met in- en uitgezwenkte geveltop met oculus gebouwd, naar ontwerp van 1935 van architect Maurice de Waepenaert. Er werd geopteerd voor een gebouw in eclectische stijl met het typerende gebruik van baksteen en (imitatie-?)natuursteen voor de decoratieve elementen. De bel-etage wordt bepaald door een gebogen erker onder een bekronende balustrade. De vensteropeningen zijn boogvormig of als oculi uitgewerkt en de sierlijke geveltop is met voluten verfraaid. De pui werd voorzien van een grote korfboogvormige vitrine.

 • Stadsarchief Dendermonde, Bouwplannen, 1935/58 (volume 13/ 58).
 • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
 • BUYSE P., MEGANCK L., VANDEWEGHE E. & VERVOORT R., De Grote Markt van Dendermonde van boven tot onder bekeken, Gent, 2007, p. 65-71.
 • STROOBANTS A., Dendermonde 1898-1914 op prentbriefkaarten, Dendermonde, 1995, p. 84-85.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2001


Relaties

 • Is deel van
  Grote Markt


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis ontworpen door Maurice de Waepenaert [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/49002 (Geraadpleegd op 18-04-2021)