Burgerhuis ontworpen door Maurice de Waepenaert

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Dendermonde
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 29, 29A, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Dendermonde (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-2001).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is beschermd als monument Burgerhuis ontworpen door Maurice de Waepenaert

Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt

Deze bescherming is geldig sinds 07-06-1996.

is deel van de bescherming als monument Grote Markt

Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen
Stijleclecticisme
Dateringinterbellum
Betrokken personen
Tags Wederopbouw

Beschrijving

Gelegen in het beschermd stadsgezicht bij MB van 07.06.1996, uitgebreid tot monument bij MB van 05.01.2004.

Rijhuis in wederopbouwstijl, gevat tussen twee 'historische' gebouwen die in kern respectievelijk dateren uit de 19de en 17de eeuw. Het gebouw bevindt zich op een oudere site, waar zich achtereenvolgens het huis "De Anker" (1455), "De Drij Koningen" (1585) en sedert de 16de eeuw "De Zickele" bevond. In de 19de eeuw slagerij en herberg van J. De Bruycker met een bepleisterde lijstgevel. Na de verwoestingen tijdens de Eerste Wereldoorlog werd in de jaren 1930 door handelaar Clemens Borms een 'nieuwbouw' met in- en uitgezwenkte geveltop met oculus gebouwd, naar ontwerp van 1935 van architect Maurice de Waepenaert. Er werd geopteerd voor een gebouw in eclectische stijl met het typerende gebruik van baksteen en (imitatie-?)natuursteen voor de decoratieve elementen. De bel-etage wordt bepaald door een gebogen erker onder een bekronende balustrade. De vensteropeningen zijn boogvormig of als oculi uitgewerkt en de sierlijke geveltop is met voluten verfraaid. De pui werd voorzien van een grote korfboogvormige vitrine.

  • Stadsarchief Dendermonde, Bouwplannen, 1935/58 (volume 13/ 58).
  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • BUYSE P., MEGANCK L., VANDEWEGHE E. & VERVOORT R., De Grote Markt van Dendermonde van boven tot onder bekeken, Gent, 2007, p. 65-71.
  • STROOBANTS A., Dendermonde 1898-1914 op prentbriefkaarten, Dendermonde, 1995, p. 84-85.

Bron: Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Dendermonde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.