Beschermd monument

Café ontworpen door Alexis Sterck

Beschermd monument van 05-01-2004 tot heden

ID
8283
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8283

Besluiten

Grote Markt met gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 05-01-2004  ID: 4160

Beschrijving

Het café is beschermd als monument.Waarden

Het handelspand, thans café-restaurant Tijl, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Dit huizenblok aan de Grote Markt is het enige in Dendermonde dat in de jaren 1920 door stadsarchitect Alexis Sterck volgens een voorgeschreven geveltypologie als geheel werd ontworpen. Dit ensemble is representatief voor de historiserende bouwtypologie die als uitgangspunt werd genomen en waarbij een romantisch historisch ontwikkeld bouwproces werd gesuggereerd. Architect Sterck ontwierp een bouwblok gaande van neotraditionele bakstenen trapgevels tot neobarokke klokgevels met uitgewerkte voor- en achtergevels, begrensd door het historisch Vleeshuis en een driegevelwoning ter hoogte van het Justitieplein. Het werd ingeplant op de bestaande percelen, met behoud van de oorspronkelijke diepte en bouwhoogte, waardoor de visuele afscheiding van de Kerkstraat en het gesloten karakter van het marktplein werd hersteld.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Café ontworpen door Alexis Sterck

Grote Markt 34 (Dendermonde)
Huis deel uitmakend van het huizenblok nummers 33-38 na de totale oorlogsvernieling van 1914 door de stad heropgebouwd in neo-Brabantse barokstijl naar het ontwerp van stadsarchitect Alexis Sterck van 1920. Na de Eerste Wereldoorlog werd het café in een eclectische stijl met invloeden uit de barok en renaissance herbouwd. Symmetrisch opgebouwde en rijk versierde gevel in bak- en zandsteen opgetrokken uitlopend in een in- en uitgezwenkte geveltop met bekronend gebogen fronton.