Café ontworpen door Alexis Sterck

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Dendermonde
Straat Grote Markt, Kerkstraat
Locatie Grote Markt 34, Kerkstraat 9, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Dendermonde (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-2001).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Café ontworpen door Alexis Sterck

Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Café Tijl

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt

Deze bescherming is geldig sinds 07-06-1996.

is deel van de bescherming als monument Grote Markt

Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004.

Beknopte karakterisering

Typologiecafés
Stijlneobarok
Dateringinterbellum
Betrokken personen
Tags Wederopbouw

Beschrijving

Voormalig hotel-restaurant "A La Renaissance", thans café "Tijl", beschermd als stadsgezicht bij MB van 07.06.1996 uitgebreid tot monument bij MB van 05.01.2004.

Huis deel uitmakend van het huizenblok nummer 33-38 na de totale oorlogsvernieling van 1914 door de stad heropgebouwd in neo-Brabantse barokstijl naar het ontwerp van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) van 1920. Rijhuis met café op de plaats van het vroegere huis "De Wildeman" (1424) en "De (Witte) Duif" (1582; 1620). Volgens een prentbriefkaart stond hier in de 19de eeuw het hotel-restaurant "A La Renaissance" van vier traveeën en drie bouwlagen met een bepleisterde lijstgevel. De bepleisterde achtergevel telde slechts twee bouwlagen onder een hoge puntgevel. Na de Eerste Wereldoorlog werd het café in een eclectische stijl met invloeden uit de barok en renaissance herbouwd en kreeg het dezelfde naam, zie huisnaam op gevelsteen. Op het vooroorlogse perceel werd een symmetrisch opgebouwde en rijk versierde gevel in bak- en zandsteen opgetrokken uitlopend in een in- en uitgezwenkte geveltop met bekronend gebogen fronton. Gelede geveltop met ingeschreven vlak omlijste oculus met bolmotief op sluitsteen, vleugelstukken afgelijnd met zandstenen voluten en op de tweede geleding afgelijnd met vissen. De gevel is gevat tussen aflijnende hoeklisenen met bekronend bolornament en horizontaliserende banden. De pui is uitgewerkt met drie grote korfboogvormige deurvensters onder een borstwering met balustrades en twee cartouche met vrouwenhoofdjes. De achtergevel in de Kerkstraat (nummer 9) vertoont dezelfde ritmering met kruisvensters en bekronende topgevel, maar is zonder verwerking van natuursteen uitgewerkt.

  • Stadsarchief Dendermonde, Modern gemeentearchief Dendermonde, 571.1/ 5.
  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • BUYSE P., MEGANCK L., VANDEWEGHE E. & VERVOORT R., De Grote Markt van Dendermonde van boven tot onder bekeken, Gent, 2007, p. 59-76.
  • SMETS M. & VERBRUGGEN K., De wederopbouw van Dendermonde als constructie van een artificieel decor, in M&L, II, 5, 1983, p. 9-19.
  • STROOBANTS A., Dendermonde 1898-1914 op prentbriefkaarten, Dendermonde, 1995, p. 82-84.

Bron: Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Dendermonde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.