erfgoedobject

Café ontworpen door Alexis Sterck

bouwkundig element
ID
49006
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/49006

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Café ontworpen door Alexis Sterck
  Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Café Tijl
  Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt
  Deze bescherming is geldig sinds 07-06-1996

 • is deel van de aanduiding als beschermd monument Grote Markt
  Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004

Beschrijving

Voormalig hotel-restaurant "A La Renaissance", heden café "Tijl".

Huis deel uitmakend van het huizenblok nummer 33-38 na de totale oorlogsvernieling van 1914 door de stad heropgebouwd in neo-Brabantse barokstijl naar het ontwerp van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) van 1920. Rijhuis met café op de plaats van het vroegere huis "De Wildeman" (1424) en "De (Witte) Duif" (1582; 1620). Volgens een prentbriefkaart stond hier in de 19de eeuw het hotel-restaurant "A La Renaissance" van vier traveeën en drie bouwlagen met een bepleisterde lijstgevel. De bepleisterde achtergevel telde slechts twee bouwlagen onder een hoge puntgevel. Na de Eerste Wereldoorlog werd het café in een eclectische stijl met invloeden uit de barok en renaissance herbouwd en kreeg het dezelfde naam, zie huisnaam op gevelsteen. Op het vooroorlogse perceel werd een symmetrisch opgebouwde en rijk versierde gevel in bak- en zandsteen opgetrokken uitlopend in een in- en uitgezwenkte geveltop met bekronend gebogen fronton. Gelede geveltop met ingeschreven vlak omlijste oculus met bolmotief op sluitsteen, vleugelstukken afgelijnd met zandstenen voluten en op de tweede geleding afgelijnd met vissen. De gevel is gevat tussen aflijnende hoeklisenen met bekronend bolornament en horizontaliserende banden. De pui is uitgewerkt met drie grote korfboogvormige deurvensters onder een borstwering met balustrades en twee cartouche met vrouwenhoofdjes. De achtergevel in de Kerkstraat (voorheen nummer 9) vertoont dezelfde ritmering met kruisvensters en bekronende topgevel, maar is zonder verwerking van natuursteen uitgewerkt.

 • Stadsarchief Dendermonde, Modern gemeentearchief Dendermonde, 571.1/ 5.
 • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
 • BUYSE P., MEGANCK L., VANDEWEGHE E. & VERVOORT R., De Grote Markt van Dendermonde van boven tot onder bekeken, Gent, 2007, p. 59-76.
 • SMETS M. & VERBRUGGEN K., De wederopbouw van Dendermonde als constructie van een artificieel decor, in M&L, II, 5, 1983, p. 9-19.
 • STROOBANTS A., Dendermonde 1898-1914 op prentbriefkaarten, Dendermonde, 1995, p. 82-84.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2001


Relaties

 • Is deel van
  Grote Markt


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Café ontworpen door Alexis Sterck [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/49006 (Geraadpleegd op 23-04-2021)