Beschermd monument

Café Den Ouden Tinnen Pot

Beschermd monument van 05-01-2004 tot heden
ID: 8285   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8285

Besluiten

Grote Markt met gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 05-01-2004  ID: 4160

Beschrijving

Het café is beschermd als monument.


Waarden

Het handelspand, voormalige taverne Den Ouden Tinnen Pot, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Dit huizenblok aan de Grote Markt is het enige in Dendermonde dat in de jaren 1920 door stadsarchitect Alexis Sterck volgens een voorgeschreven geveltypologie als geheel werd ontworpen. Dit ensemble is representatief voor de historiserende bouwtypologie die als uitgangspunt werd genomen en waarbij een romantisch historisch ontwikkeld bouwproces werd gesuggereerd. Architect Sterck ontwierp een bouwblok gaande van neotraditionele bakstenen trapgevels tot neobarokke klokgevels met uitgewerkte voor- en achtergevels, begrensd door het historisch Vleeshuis en een driegevelwoning ter hoogte van het Justitieplein. Het werd ingeplant op de bestaande percelen, met behoud van de oorspronkelijke diepte en bouwhoogte, waardoor de visuele afscheiding van de Kerkstraat en het gesloten karakter van het marktplein werd hersteld.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Café Den Ouden Tinnen Pot

Grote Markt 35, Kerkstraat 7 (Dendermonde)
Onderdeel van het huizenblok nummer 33-38 dat na de totale oorlogsvernieling van 1914 door de stad rond 1921-1922 heropgebouwd werd in een neostijl naar het ontwerp van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) van 1920.