Café Den Ouden Tinnen Pot

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Dendermonde
Straat Grote Markt, Kerkstraat
Locatie Grote Markt 35, Kerkstraat 7, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Dendermonde (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-2001).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Café Den Ouden Tinnen Pot

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is beschermd als monument Café Den Ouden Tinnen Pot

Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt

Deze bescherming is geldig sinds 07-06-1996.

is deel van de bescherming als monument Grote Markt

Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004.

Beknopte karakterisering

Typologiecafés
Stijlneobarok
Dateringinterbellum
Betrokken personen
Tags Wederopbouw

Beschrijving

Café "Den Ouden Tinnen Pot", beschermd als stadsgezicht bij MB van 07.06.1996 uitgebreid tot monument bij MB van 05.01.2004.

Onderdeel van het huizenblok nummer 33-38 dat na de totale oorlogsvernieling van 1914 door de stad rond 1921-1922 heropgebouwd werd in een neostijl naar het ontwerp van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) van 1920. De taverne ‘Den Ouden Tinnen Pot’, zie de gevelsteen, bevindt zich op een smal perceel. Het kwam volgens historisch fotomateriaal in de plaats van de gelijknamige herberg bestaande uit slechts twee traveeën en twee bouwlagen. Het was een eenvoudige bepleisterde lijstgevel met centraal een groot getrapt dakvenster. Volgens A. de Vlaminck situeerde deze woning zich ter hoogte van de vroegere woning "De Klok" (1503), sinds 1606 gekend als "De Esse" en sedert 1620 als "De Gulden S". Bij de wederopbouw werd de bestaande percellering, bouwhoogte en benaming behouden, de oorspronkelijke vormgeving werd niet hernomen. De gevel van bak- en zandsteen werd opgetrokken in neo-Brabantse barokstijl met hoge klokgevel met dakvenster en oculus. De getoogde vensteropeningen met natuurstenen omlijsting werden op de bovenverdieping verfraaid met een druiplijstje.

De achtergevel (Kerkstraat nummer 7) vertoont dezelfde gevelordonnantie en ritmering met een minder rijkelijk materiaalgebruik.

  • Stadsarchief Dendermonde, Modern gemeentearchief Dendermonde, 571.1/ 5.
  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • BUYSE P., MEGANCK L., VANDEWEGHE E. & VERVOORT R., De Grote Markt van Dendermonde van boven tot onder bekeken, Gent, 2007, p. 59-76.
  • DE VLAMINCK A., De stad en de heerlijkheid van Dendermonde. Geschiedkundige opzoekingen, (heruitgave) Staden, 1998.
  • SMETS M. - VERBRUGGEN K., De wederopbouw van Dendermonde als constructie van een artificieel decor, in M&L, II, 5, 1983, p. 9-19.
  • STROOBANTS A., Dendermonde 1898-1914 op prentbriefkaarten, Dendermonde, 1995, p. 82-84.

Bron: Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Dendermonde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.