Beschermd monument

Congregatiezaal voor de arbeiders met binnentuin en bruine beuk

Beschermd monument van 30-04-2004 tot heden

ID
8310
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8310

Besluiten

Geografisch pakket Eeklo
definitieve beschermingsbesluiten: 30-04-2004  ID: 4236

Beschrijving

De congregatiezaal voor de arbeiders te Eeklo is met inbegrip van de binnentuin en de bruine beuk beschermd als monument.Waarden

Voormalige Katholieke Werkmanskring met binnentuin en bruine beuk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het neogotisch gebouw van 1892 is een representatief voorbeeld van een publiek gebouw in een voor die tijd en voor de stad kenmerkende, op de Brugse baksteenarchitectuur geïnspireerde stijl. De trapgevelbekroningen, typische Brugse travee-indeling met verzorgde baksteentraceringen, spaarvelden met boogfriezen en muizentandlijsten getuigen van een kwaliteitsvolle architectuur.
Gebouwd als congregatiezaal voor de christelijke arbeiders is het gebouw een belangrijke materiële getuige van de sociale geschiedenis van het geïndustrialiseerde Eeklo aan het einde van de 19de eeuw.
De toewijding van de kring aan Sint-Jozef is kenmerkend voor de tijdsgeest en illustreert het belang van de Sint-Jozef devotie in het licht van de opkomende christelijke arbeidersbeweging. De voorstelling van Sint-Jozef als timmerman verwijst naar de voorbeeldfunctie van de heilige voor de arbeiders.
De huidige herbestemming als wijkkring met multifunctionele aanpak bestendigt de sociaal-culturele waarde van het complex.
De imposante bruine beuk in de binnentuin is met zijn stamomtrek van 503 centimeter één der dikste bruine beuken van het Vlaamse land en is nog een getuige van de vroegere tuin van het landhuis op deze locatie.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het neogotisch gebouw van 1892 is een representatief voorbeeld van een publiek gebouw in een voor die tijd en voor de stad kenmerkende, op de Brugse baksteenarchitectuur geïnspireerde stijl. De trapgevelbekroningen, typische Brugse travee-indeling met verzorgde baksteentraceringen, spaarvelden met boogfriezen en muizentandlijsten getuigen van een kwaliteitsvolle architectuur.
Gebouwd als congregatiezaal voor de christelijke arbeiders is het gebouw een belangrijke materiële getuige van de sociale geschiedenis van het geïndustrialiseerde Eeklo aan het einde van de 19de eeuw.
De toewijding van de kring aan Sint-Jozef is kenmerkend voor de tijdsgeest en illustreert het belang van de Sint-Jozef devotie in het licht van de opkomende christelijke arbeidersbeweging. De voorstelling van Sint-Jozef als timmerman verwijst naar de voorbeeldfunctie van de heilige voor de arbeiders.
De huidige herbestemming als wijkkring met multifunctionele aanpak bestendigt de sociaal-culturele waarde van het complex.
De imposante bruine beuk in de binnentuin is met zijn stamomtrek van 503 centimeter één der dikste bruine beuken van het Vlaamse land en is nog een getuige van de vroegere tuin van het landhuis op deze locatie.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Congregatiezaal voor de arbeiders

Kaaistraat 32 (Eeklo)
Katholieke werkmanskring. Voormalige Sint-Jozefkring, vroeger ook "Het Gildenhuis" genoemd, thans wijkcentrum De Kring, gelegen in binnenblok met toegang aan de Kaaistraat 32.

Is de omvattende bescherming van

Bruine beuk bij Congregatiezaal voor arbeiders

Kaaistraat 32 (Eeklo)
De bruine beuk bevindt zich in de tuin van het wijkcentrum De Kring, gelegen in een binnenblok met toegang aan de Kaaistraat. Het wijkcentrum werd oorspronkelijk opgericht als congregatiezaal voor de arbeiders te Eeklo. De bruine beuk in de binnentuin is mogelijk nog een relict van de vroegere tuin bij het herenhuis van de familie Van Waesberghe.