Beschermd monument

Kasteel Kruikenburg: noord- en oostvleugel

Beschermd monument van 12-07-1951 tot heden
ID: 833   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/833

Besluiten

Kasteel Kruikenburg: oost- en noordvleugel
definitieve beschermingsbesluiten: 12-07-1951  ID: 298

Beschrijving

De bescherming omvat noord- en oostvleugel van het kasteel Kruikenburg.Waarden

De ooster- en noordervleugel van Kasteel Kruikenburg is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteel Kruikenburg

Statiestraat 37a (Ternat)
Waterkasteel bereikbaar via een bakstenen brug op rondbogen, daterend uit de 16de eeuw met aanpassingen uit de 18de eeuw waarbij de oorspronkelijke bak- en zandsteenstijl in alle gevels werd verbouwd tot een classicistische ordonnantie.