Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden
ID: 83383   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/83383

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Aanvankelijk gebouwd als bestuurderswoning bij de aanpalende stedelijke lagere jongensschool (nr. 1), thans privéwoning.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Begijnhoflaan 3 (Dendermonde)
Aanvankelijk gebouwd als bestuurderswoning bij de aanpalende stedelijke lagere jongensschool (nummer 1), thans privéwoning.