Beschermd cultuurhistorisch landschap

Kasteel Kruikenburg met omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
834
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/834

Besluiten

Kasteel Kruikenburg: omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 05-12-1962  ID: 492

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming omvat de omgeving van het kasteel Kruikenburg met inbegrip van het kasteel zelf.Waarden

De omgeving van Kasteel Kruikenburg is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel Kruikenburg

Statiestraat 37a (Ternat)
Waterkasteel bereikbaar via een bakstenen brug op rondbogen, daterend uit de 16de eeuw met aanpassingen uit de 18de eeuw waarbij de oorspronkelijke bak- en zandsteenstijl in alle gevels werd verbouwd tot een classicistische ordonnantie.

Is de omvattende bescherming van

Dreef in het kasteeldomein Kruikenburg

Dreef (Ternat)
Deze dreef het westelijke gedeelte van de dreef die het kasteel van Kruikenburg verbindt met de kerk van Ternat. De dreef wordt al aangeduid als 'Den dreef' op de kadasterkaarten van Popp uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Kruikenburg

Statiestraat 37a (Ternat)
Goed bewaard middeleeuws, omgracht waterkasteel, in 1380 aangekocht door het Brusselse geslacht T'Serclaes die het goed meerdere generaties in haar bezit hield, classiciserend verbouwd in de 18de eeuw en sinds 1939 in bezit van de broeders van de Christelijke Scholen die er een kostschool in vestigden; waterkasteel omgeven door landschapspark van 2 hectare, aangelegd rond 1820-1830, verbonden met de dorpskern door een 400 meter lange, dubbele dreef.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.