Beschermd cultuurhistorisch landschap

Kasteel Kruikenburg met omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 05-12-1962 tot heden
ID: 834   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/834

Besluiten

Kasteel Kruikenburg: omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 05-12-1962  ID: 492

Beschrijving

De bescherming omvat de omgeving van het kasteel Kruikenburg met inbegrip van het kasteel zelf.


Waarden

De omgeving van Kasteel Kruikenburg is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel Kruikenburg

Statiestraat 37a (Ternat)
Waterkasteel bereikbaar via een bakstenen brug op rondbogen, daterend uit de 16de eeuw met aanpassingen uit de 18de eeuw waarbij de oorspronkelijke bak- en zandsteenstijl in alle gevels werd verbouwd tot een classicistische ordonnantie.


Kasteeldomein Kruikenburg

Statiestraat 37 (Ternat)
Goed bewaarde middeleeuwse, omgracht waterkasteel, door een 400 meter lange, dubbele dreef verbonden met de dorpskerk; aanleg van een landschapspark van 2 hectare in 1820-1830; installatie van een kostschool met vanaf 1960 nieuwe schoolgebouwen.

Is de omvattende bescherming van

Dreef in het kasteeldomein Kruikenburg

Dreef (Ternat)
Deze dreef het westelijke gedeelte van de dreef die het kasteel van Kruikenburg verbindt met de kerk van Ternat. De dreef wordt al aangeduid als 'Den dreef' op de kadasterkaarten van Popp uit de tweede helft van de 19de eeuw.