Beschermd monument

Arsenaal

Beschermd monument van tot heden

ID
8357
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8357

Besluiten

Arsenaal en conciërgewoning
definitieve beschermingsbesluiten: 30-09-1991  ID: 2394

Beschrijving

Het arsenaal is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “Het bomvrij arsenaal is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:
historische waarde: als classicistisch militair bouwwerk opgetrokken in de Hollandse periode tussen 1816 en 1830 onder leiding van Engelse en Hollandse ingenieurs en als voorbeeld van een typisch utilitair militair bouwwerk.
militair-archeologische waarde: het is één van de weinige resterende bomvrije arsenalen in België.
cultuurhistorische waarde: in verband met de groei en uitbouw van de stad Dendermonde als vestingstad tussen 1200 en 1940.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000821, Arsenaal Dendermonde (VAN DEN BOSSCHE H., 1991).


Waarden

Het arsenaal is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde:

historische waarde

in casu militair-archeologische waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Arsenaal

Zuidlaan 36-38 (Dendermonde)
Bomvrij arsenaal van de vesting Dendermonde in de Wellingtonbarrière. Het bomvrij arsenaal op de huidige Zuidlaan, aan de vestingkant beschermd door de bastions VI en VII, werd gebouwd circa 1828 en is dwars ingeplant op een ommuurd terrein.