Persoon

Alewijn, Cornelis

ID
7787
URI
https://id.erfgoed.net/personen/7787

Beschrijving

Nederlandse kapitein-ingenieur, werkzaam in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830).


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Arsenaal

Zuidlaan 36-38 (Dendermonde)
Bomvrij arsenaal van de vesting Dendermonde in de Wellingtonbarrière. Het bomvrij arsenaal op de huidige Zuidlaan, aan de vestingkant beschermd door de bastions VI en VII, werd gebouwd circa 1828 en is dwars ingeplant op een ommuurd terrein.


Bastion IV

Leopoldlaan zonder nummer (Dendermonde)
Tijdens de Hollandse periode maakte de nieuwe vesting Dendermonde deel uit van de Wellingtonbarrière, gerealiseerd onder leiding van Engelse en vooral Hollandse ingenieurs tussen 1816 en 1830 als grensverdediging van de geallieerden tegen Frankrijk.


Bastion V, met laboratorium, kazemat en watertoren

Leopoldlaan 10-12, 12A, zonder nummer (Dendermonde)
Geheel van laboratorium, kazemat, holtraverse met watertoren, deels gekasseid terreplein, aarden wal én hoofdgracht met rest van lunet met brugpijlers en kruitmagazijn. Van de aarden wallen van het Bastion V zijn nog belangrijke, zij het met bomen en struikgewas begroeide resten bewaard.


Brusselse Poort

Leopoldlaan zonder nummer (Dendermonde)
De Brusselse Poort vormt nu de ingang van het in 1940-1941 aangelegde stadspark, en is met de Mechelse Poort één van de twee resterende poorten van de vesting Dendermonde in de Wellingtonbarrière, op de plaats van de middeleeuwse stadspoort. In 1822 werd de in oorsprong middeleeuwse stadspoort gesloopt en vervangen door een nieuwe poort. De huidige poort is de oorspronkelijke binnenpoort van 1822.


Gracht en lunet

Leopoldlaan zonder nummer (Dendermonde)
Geheel van voorgracht en lunet met aarden wallen gelegen bij de bastions IV en V.


Infanteriekazerne met oefenterrein

Noordlaan 21, zonder nummer (Dendermonde)
Het plan voor een grote bomvrije kazerne dateert van 1827. De werken naar ontwerp van de Nederlandse kapitein - ingenieur Cornelis Alewijn waren voltooid op 27 augustus 1830. Het hoofdgebouw van de infanterie- en artilleriekazerne is twee bouwlagen hoog en telt veertien traveeën. Na de Tweede Wereldoorlog werd de bedekking met aarde verwijderd en vervangen door een reeks lage daken. De gebouwen aan de zuidelijke afsluitingsmuur dateren uit de Belgische periode, eind 19de eeuw, en waren bestemd voor de onderofficieren van de artillerie en de infanterie.


Mechelse Poort

Leopoldlaan zonder nummer (Dendermonde)
Eén van de twee resterende poorten van de Wellingtonbarrière in Dendermonde, nabij het kruispunt met de Noordlaan en de Mechelsesteenweg. In 1822 werd de in oorsprong middeleeuwse stadspoort gesloopt en vervangen door een nieuwe poort. De huidige poort is de oorspronkelijke binnenpoort van 1822.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Alewijn [online] https://id.erfgoed.net/personen/7787 (Geraadpleegd op )