Beschermd monument

Brusselse Poort

Beschermd monument van 24-06-1993 tot heden

ID: 8367   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8367

Besluiten

Brusselse Poort
definitieve beschermingsbesluiten: 24-06-1993  ID: 2524

Beschrijving

De Brusselse Poort is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “De Brusselse Poort is beschermd als monument omwille van de historische waarde als in oorsprong 14de-eeuwse stadspoort, in 1822 door de huidige in classicistische stijl vervangen naar ontwerp van kapitein-ingenieur C. Alewijn, voorbeeld van 19de-eeuwse militaire vestingsbouw.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000846, Brusselse Poort (VAN DEN BOSSCHE H., 1993).


Waarden

De Brusselse Poort is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu documentaire waarde:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Brusselse Poort

Leopoldlaan zonder nummer (Dendermonde)
De Brusselse Poort vormt nu de ingang van het in 1940-1941 aangelegde stadspark, en is met de Mechelse Poort één van de twee resterende poorten van de vesting Dendermonde in de Wellingtonbarrière, op de plaats van de middeleeuwse stadspoort.