Beschermd monument

Brusselse Poort

Beschermd monument van 24-06-1993 tot heden

ID
8367
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8367

Besluiten

Brusselse Poort
definitieve beschermingsbesluiten: 24-06-1993  ID: 2524

Beschrijving

De Brusselse Poort is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “De Brusselse Poort is beschermd als monument omwille van de historische waarde als in oorsprong 14de-eeuwse stadspoort, in 1822 door de huidige in classicistische stijl vervangen naar ontwerp van kapitein-ingenieur C. Alewijn, voorbeeld van 19de-eeuwse militaire vestingsbouw.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000846, Brusselse Poort (VAN DEN BOSSCHE H., 1993).


Waarden

De Brusselse Poort is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu documentaire waarde:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Brusselse Poort

Leopoldlaan zonder nummer (Dendermonde)
De Brusselse Poort vormt nu de ingang van het in 1940-1941 aangelegde stadspark, en is met de Mechelse Poort één van de twee resterende poorten van de vesting Dendermonde in de Wellingtonbarrière, op de plaats van de middeleeuwse stadspoort. In 1822 werd de in oorsprong middeleeuwse stadspoort gesloopt en vervangen door een nieuwe poort. De huidige poort is de oorspronkelijke binnenpoort van 1822.