Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Martinus

Beschermd monument van 04-04-1944 tot heden
ID: 840   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/840

Besluiten

Parochiekerk Sint-Martinus, parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw, pastorie Jezus-Eik en Kruisherenkerk
definitieve beschermingsbesluiten: 04-04-1944  ID: 115

Beschrijving

De Sint-Martinuskerk te Overijse, is beschermd als monument.


Waarden

De Sint-Martinuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Just. Lipsiusplein zonder nummer (Overijse)
Zandstenen kruisbasiliek met 12de-eeuwse romaanse westtoren, gotische midden- en dwarsbeuk en koor van na 1489, herstelling aan beukgewelf in 1719 samen met wederopbouw zijbeuken, gelegen op een heuvelhelling met hoge zandstenen keermuur met trap.