Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Onderstation van de electriciteitscentrale

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
84651
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/84651

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het onderstation werd gebouwd in 1934 naar ontwerp van architect J.A. De Bondt en hoort tot een reeks van elektriciteitscabines en onderstations die hij ontwierp voor Gentse Elektriciteitsmaatschappij.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Elektrisch onderstation ontworpen door J.A. De Bondt

Kwakkelstraat 41, 41A (Gent)
Het onderstation werd gebouwd in 1934 naar ontwerp van architect J.A. De Bondt en hoort tot een reeks van elektriciteitscabines en onderstations die hij ontwierp voor Gentse Elektriciteitsmaatschappij.