Elektrisch onderstation ontworpen door J.A. De Bondt

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Kwakkelstraat
Locatie Kwakkelstraat 41, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Elektrisch onderstation ontworpen door J.A. De Bondt

Deze bescherming is geldig sinds 27-09-2005.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Onderstation van de electriciteitscentrale

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het onderstation werd gebouwd in 1934 naar ontwerp van architect J.A. De Bondt en hoort tot een reeks van elektriciteitscabines en onderstations die hij ontwierp voor Gentse Elektriciteitsmaatschappij.

Historiek

In 1900 wordt voorgesteld om te Gent een regie voor gas en elektriciteit op te starten. Drie jaar later krijgen de private maatschappijen A.E.G. en Union Electrique de opdracht een elektrische centrale op te trekken in de Bomastraat. In 1911 verrijst op Kattenberg een eerste hulpstation. In het begin van de jaren 1930 kende de Gentse Elektriciteitsdienst een dusdanige groei dat het noodzakelijk bleek tientallen nieuwe elektriciteitscabines en onderstations op te trekken. Zij verkiezen daarvoor een modern architect die het vooruitstrevende imago van elektriciteit een gepast gelaat kan geven. In die jaren worden door De Bondt het burelencomplex en klein onderstation in de Bomastraat opgetrokken, onderstations van de Jan Van Stopenberghestraat, Kattenberg, Gebroeders De Smetstraat evenals kleine kabines op het Fonteyneplein en Godshuizenlaan.

Het gebouw werd opgetrokken in 1934 op de plaats van het voormalige kerkhof buiten de Brugsepoort. Het is een spel van vormen, volumes, open en gesloten gehelen. Het toont de voorliefde van De Bondt voor de Amsterdamse School.

Beschrijving

Het onderstation is een bakstenen gebouw bestaande uit verschillende kubusvormige volumes onder een plat dak. De vooruitspringende rondboogarcade, geritmeerd door halfzuilen, afgedekt met tongewelven met glasbetontegels en afgewerkt met een afgeronde beglaasde verdieping, in drieën verdeeld door smalle lisenen met koperen bekroning doorbreken en versterken de kubistische basis. Beglaasde gevels met vierkante metalen roedenverdeling zorgen voor de belichting van de zijvleugels. De noord-westgevel heeft twee uitspringende volumes: twee trappenhuizen bereikbaar via een trappenpodium. De zuid-oostgevel werd uitgebouwd met een niet-ingevulde betonstructuur voor af te koelen transformatoren.

Intern is de opdeling intact aanwezig: entree met trappenhal, hallen voor elektrische cellen, takelruimten buitenruimte. Gezien De Bondt met dragende muren werkte is geen er geen betonskelet zichtbaar. Blinkende ceramiektegels werden gebruikt voor muren (lambrisering) en vloeren van trapzalen en hallen. De trapleuning werd afgewerkt met bronzen glijstangen.

Vormentaal, voegtechnieken (Dudok) en de combinatie van glas, koper, blauwe hardsteen en baksteen worden op bijzonder decoratieve manier gebruikt.

  • DEMEY A. & POULIN N. 1994: Jan-Albert De Bondt architect, Gent.
  • DUJARDIN F. 1994: J.A. De Bondt (1888-1969) Monografie over een architect en zijn werk, onuitgegeven licentiaatsverhandeling.

Bron: Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DO002289, Elektriciteitscentrales nov De Bondt

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gent - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Gent (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.