Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Jan Evangelist

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

ID: 858   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/858

Besluiten

Gebouwen en kerkhof
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 27

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Jan Evangelist is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Janskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Jan Evangelist

Kerkstraat 6B (Tervuren)
Kruiskerk uit de 14de eeuw, opgetrokken in gotische stijl maar met behoud van de onderbouw van de romaanse toren uit de eerste helft van de 13de eeuw en de classicistische westgevel van 1779, omgeven door het voormalige kerkhof met kerkhofmuur opgetrokken uit kalkzandsteen.