Persoon

Veraart, Guillaume Chrétien

ID
7004
URI
https://id.erfgoed.net/personen/7004

Beschrijving

Guillaume Jean Henri Veraart werd op 31 maart 1872 geboren in Bergen-op-Zoom, Nederland. Hij woonde een paar maanden later in België en verkreeg de Belgische nationaliteit in 1910. Hij studeerde van 1888 tot 1895 aan de Sint-Lucasschool van Schaarbeek in Brussel waar hij met glans afstudeerde. Hij behoorde zodoende tot de eerste Sint-Lucasgeneratie die bekend staat voor de ontwerpen in de katholieke neogotische stijl.

Veraarts studie bevatte twee stages: in het academiejaar 1892-1893 bij architect Raemaekers te Brussel en in 1894-1895 bij architect Pierre Langerock te Leuven. Nadien, in 1910, werd Veraart zelfstandig architect en lid van de Société Centrale d’Architecture de Belgique (SCAB). Vanaf 1914 was hij ook corresponderend lid van de huidige Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) voor de provincie Brabant. Hij behaalde tijdens zijn carrière verschillende onderscheidingen en prijzen. Zo werd hij bijvoorbeeld ridder in de Kroonorde, kreeg hij een medaille omwille van zijn restauratiewerken na de Eerste Wereldoorlog, won hij in 1898 de tweede prijs in de driejaarlijkse wedstrijd van de Société Royale des Architectes d’Anvers en kreeg hij een gouden medaille op de Exposition universelle de Gand in 1913.

Guillaume Chrétien Veraart was een zeer actieve (restauratie)architect vlak voor en na de Eerste Wereldoorlog en werkte op regelmatige basis samen met architect Ernest Richir. Zij bouwden, verbouwden en restaureerden samen heel wat kerken in verschillende neostijlen en andere gebouwentypes zoals regionalistische hoeves, gemeentehuizen en scholen. Zij waren vooral in Ieper en Vlaams-Brabant actief. Chrétien Guillaume Veraart was eveneens verantwoordelijk voor de 20ste-eeuwse restauratie van het Rubenskasteel in Zemst. Dat Veraart zelf zijn kerkelijk werk het hoogst in het vaandel droeg, bewijst het curriculum dat hij zelf opstelde in 1939 en in het archief van de SCAB bewaard wordt. Hij geeft er een opsomming van twintig kerken die hij heeft ontworpen of heeft verbouwd. Daarbij getuigt hij : « depuis 1900 : Construction d’instituts, d’écoles, hôtels de maîtres, châteaux, villas, maisons particulières, etc. Restaurations et agrandissements de châteaux, hôtels de maitre trop long à détailler. »

  • SCAB, Dossier Chrétien Guillaume Veraart.
  • Stynen H., De onvoltooid verleden tijd, een geschiedenis van de monumenten- en landschapszorg in België 1835-1940, Brussel, 1998.
  • Baert K. e.a, Bouwen aan wederopbouw 1914-2050, Ieper, 2009.
  • Vandermarliere K. (ed.), Het gekwetste gewest. Archievengids van de wederopbouwarchitectuur in de Westhoek, Antwerpen, 2009.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Abeelhof

Marshofstraat 8 (Ieper)
Wederopbouwhoeve - volgens bewoners grosso modo op dezelfde plaats herbouwd - naar ontwerp van architecten Guillaume Veraart en Ernest Richir van 1920, teruggaand op de regionale hoevebouw. Boerenwoning met links aanleunend, voormalig bakhuis en opkamer van twee traveeën in de achtergevel; recenter aanbouwsel tegen de rechter zijgevel; dwarsschuur met van links naar rechts wagenhuis, stal, aardappelkelder, dorsvloer en stalgedeelte.


Domein de Maurissens

Weligerveld 6 (Lubbeek)
Heropgebouwd eclectisch landhuis ontworpen in 1916 door architect Chrétien Veraart en omgeven door park in landschappelijke stijl, aangelegd vanaf 1859 en voorzien van talrijke oude (tamme kastanjes en bruine beuken) en zeldzame bomen.


Dorpswoning

Dikkebusseweg 548 (Ieper)
Resterend huis van eenheidsbebouwing: woning van vier traveeën en één bouwlaag onder geknikt zadeldak, naar ontwerp van architecten G. Veraart en E. Richir.


Feestzaal en veldwachterswoning

Wervikstraat 1-3 (Ieper)
Oorspronkelijk feestzaal met woonhuis van veldwachter en brandwacht, naar ontwerp van architecten E. Richir en G. Veraart van 1925. Blikvanger vanuit de Werviksestraat.


Gemeentehuis van Brielen, onderwijzerswoning, schoolgebouw

Brielenstraat 1-3, Veurnseweg 147 (Ieper)
Gelegen aan de hoek met de Brielenstraat: eenheidsproject, respectievelijk voormalig gemeentehuis, onderwijzerswoning en schoolgebouw naar ontwerp van architecten E. Richir en G. Veraart (Brussel) uit het begin van de jaren 1920.


Gemeentehuis van Vlamertinge

Hospitaalstraat 1A, Poperingseweg 264-266 (Ieper)
Gemeentehuis met rechts aanleunende woning van de veldwachter en gebouw van de brandweer. Gebouwd in 1922 naar ontwerp van de architecten Guillaume Veraart en Ernest Richir (Brussel) van 1921, op de plaats van de vroegere gemeenteschool.


Groot Marshof

Marshofstraat 7 (Ieper)
Eertijds gelegen onder de heerlijkheid van Krommenelst. Wederopbouwhoeve naar ontwerp van architecten Ernest Richir en Guillaume Veraart (Brussel) van 1921, grosso modo teruggaand op de regionale hoevebouw.


Heilige Familiekapel

Hospitaalstraat 10 (Ieper)
Bouw van een vergaderlokaal voor de vereniging van de Heilige Familie in 1894; verwoest tijdens de Eerste Wereldoorlog; heropgebouwd in 1923 naar ontwerp van architecten Guillaume Veraart en Ernest Richir (Brussel) van 1922.


Hoeve

Casselstraat 9 (Ieper)
Hoeve uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, na gedeeltelijke verwoesting, hersteld naar ontwerp van architecten Guillaume Veraart en Ernest Richir (Brussel) van 1920.


Hoeve met losse bestanddelen

Millekruisstraat 5 (Ieper)
Wederopbouwhoeve naar ontwerp van architecten E. Richir en G. Veraart (Brussel), teruggaand op de regionale hoevebouw.


Hoeve Mille Kapelleken

Zweerdstraat 9 (Ieper)
Hoeve genaamd naar een kapelletje met Onze-Lieve-Vrouwebeeld, opgehangen aan de lindeboom voor het boerenhuis; verdwenen sinds de Eerste Wereldoorlog. Voor de Franse Revolutie maakte de hofstede deel uit van de parochie en heerlijkheid van Dikkebus.


Kasteel Het Steen en aanhorigheden

Steendreef 77 (Zemst)
17de-eeuws kasteel Het Steen, een door P.-P. Rubens in 1635-1640 bewoond 'hof van plaisantie', dat in de tweede helft van de 19de eeuw en begin 20ste eeuw historiserend gerestaureerd werd onder respectievelijk architect Carpentier en Veraart. Ingeplant op een omgracht domein, verbonden met het ten noorden ingeplant neerhof door middel van een boogbrug uit de 17de eeuw. Het 18de-eeuwse, U-vormige neerhof omvat een duiventoren, oranjerie, stallen, rentmeestershuis en gastenverblijf met kapel werden in U-vorm.


Kasteeldomein Het Steen

Steendreef 77 (Zemst)
Kasteeldomein van 4 hectare met landschappelijk park, oorspronkelijk bijna 14 hectare, aangelegd vanaf 1875 bij Het Steen, een door P.-P. Rubens in 1635-1640 bewoond 'hof van plaisantie', dat in 1875 en 1914 historiserend gerestaureerd werd onder leiding van architect Eugène Carpentier (1819-1886). De drie losstaande gebouwen van het neerhof met duiventoren, oranjerie, stallen, rentmeestershuis en gastenverblijf met kapel werden in U-vorm aan de overzijde van het kasteel gebouwd in 1754-1755 in opdracht van de toenmalige eigenares Albertine-Françoise de Wynants. De directe omgeving van het kasteelcomplex kent een geometrische tuinaanleg.


Kerk Sint-Antonius van Padua en pastorie

Hoveniersstraat 48, 58 (Vilvoorde)
Kerk en bijhorende pastorie, op het kadaster ingetekend in 1923, de bouwwerken voor de kerk naar ontwerp van Veraart, de bouw van de pastorie werd aangevat in 1923.


Martelarenplein en omgeving

Diestsestraat 252-254, Martelarenplein 1-14, 15, Tiensevest 2-22 (Leuven)
Bij de wederopbouw na 1914 werd er niet geopteerd voor een herstel of kopiëren van het vooroorlogse, neoclassicistische architecturale uitzicht. De nieuwe, naoorlogse bebouwing werd opgetrokken in de zogenaamde wederopbouwstijl, gekenmerkt door een eclectische gevelarchitectuur met integratie van eigentijdse en gefantaseerde bouwelementen.


Middelbare Staatsschool, later Rijksbasisschool

De Montstraat 11, Kiekenmarkt 3A (Ieper)
Oorspronkelijk de "Middelbare Staatsschool. Ecole Moyenne de l'Etat" volgens opschrift van het fronton met bijkomende datering "Anno 1923", thans Rijksbasisschool, naar ontwerp van architecten Guillaume Veraart en Ernest Richir (Brussel) van 1921.


Pand met horecafunctie

Monseigneur Ladeuzeplein 1, 1A (Leuven)
Historiserende wederopbouwarchitectuur met horecafunctie op de begane grond, ontworpen door de architecten Ch. Veraart en E. Richir en vergund in 1923.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Gustaaf Ponchautstraat zonder nummer (Roosdaal)
Vroeg-gotische basilicale kerk met driebeukig schip uitlopend op een smaller rechthoekig koor opgebouwd in de loop van de 13de eeuw en noordportaal uit de 14de eeuw, omringend, ommuurd kerkhof.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking

Dikkebusstraat 28A (Heuvelland)
Voormalige kapel, sinds 1923 parochiekerk alwaar de Heilige Blasius vereerd wordt. Eenvoudige, georiënteerde zaalkerk gelegen aan de Ieperstraat. Ten westen, grasplein met centraal kerkpad afgezoomd met linden. 15de-eeuws bedehuis verwoest tijdens de Eerste Wereldoorlog; enkele muurpartijen in koor en transept bleven bewaard. Wederopbouw naar ontwerp van de architecten G. Veraart en E. Richir (Brussel) van 1921.


Parochiekerk Sint-Gertrudis

Isabellastraat zonder nummer (Dilbeek)
Georiënteerde neogotische zaalkerk uit eind 19de, begin 20ste eeuw naar ontwerp van G. Veraart.


Parochiekerk Sint-Jan Evangelist

Kerkstraat 6B (Tervuren)
Kruiskerk uit de 14de eeuw, opgetrokken in gotische stijl maar met behoud van de onderbouw van de romaanse toren uit de eerste helft van de 13de eeuw en de classicistische westgevel van 1779, omgeven door het voormalige kerkhof met kerkhofmuur opgetrokken uit kalkzandsteen.


Parochiekerk Sint-Jozef

Pastoor Janssensplein 1 (Olen)
Georiënteerde neoromaanse zaalkerk, naar ontwerp van C. Veraart en E. Richir van 1923, met deels ommuurd, deels omhaagd kerkhof.


Parochiekerk Sint-Jozef

Pastoriestraat zonder nummer (Beersel)
Neogotische kerk opgetrokken in 1910 naar een ontwerp van de architecten Chrétien Veraart en Herman Lemaire. De stuwende kracht achter het project was onderpastoor Victor Janssens.


Parochiekerk Sint-Lambertus

Herman Teirlinckplein zonder nummer (Beersel)
20ste-eeuws neogotisch kerkgebouw met bewaarde laatgotische toren, gewijd aan de Heilige Lambertus en opgericht op de top van een steile heuvel. De kerk vormt de noordwestelijke wand van het Herman Teirlinckplein.


Parochiekerk Sint-Martinus

Dorpsstraat zonder nummer (Zemst)
De neogotische kerk met ommuurd kerkhof ligt middenin het kleine dorpscentrum, dominerende westertoren met hoge ingesnoerde naaldspits, opgericht circa 1925.


Parochiekerk Sint-Niklaas

Grote Baan 224 (Drogenbos)
Georiënteerde, longitudinale kruiskerk aansluitend bij de Brabantse gotiek en voorzien van een vieringtoren. Het omringende kerkhof werd opgeheven en verplaatst.


Parochiekerk Sint-Niklaas

de Stuersstraat 6A (Ieper)
Parochiekerk, na de vernieling in de loop van de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd op dezelfde plaats en met dezelfde oriëntatie, volgens plannen van Guillaume Veraart en E. Richir van 1923-1924. De huidige kerk vertoont een gestileerde verweving met modernistische inslag van voornamelijk neobyzantijnse en neoromaanse elementen.


Parochiekerk Sint-Pieters-Banden

Baasbergstraat zonder nummer (Sint-Pieters-Leeuw)
Neogotische zaalkerk van 1910-1911 gebouwd naar ontwerp van architect G. Cr. Veraart, aan de noordzijde het deels ommuurde en deels omhaagde kerkhof.


Parochiekerk Sint-Vedastus

Poperingseweg 262 (Ieper)
Neogotische hallenkerk naar ontwerp van architecten Guillaume Veraart en Ernest Richir (Brussel) van 1920, met grotendeels behouden westtoren van 1505. Vervangt een laatgotisch bedehuis dat uitbrandde in oktober 1793. Herstel, heropbouw en vergroting, respectievelijk tussen 1808-1823, en van 1897-1898.


Parochiekerk Sint-Vedastus met kerkhof

Reningelstplein 4A (Poperinge)
Ten oosten van het Reningelstplein gelegen georiënteerd bedehuis met een omringend kerkhof. In oorsprong een romaans bedehuis van het basilicale type van omstreeks 1200, later omgebouwd tot een gotische hallenkerk. Uitbreidings- en aanpassingswerken in de 18de en 19de eeuw.


Pastorie en kapelanie

Kerkplein 16-17 (Ieper)
Respectievelijk pastorie en kapelanij - laatstgenoemde thans bibliotheek - ten zuidoosten van de kerk. Eenheidsproject naar ontwerp van architecten Guillaume Veraart en Ernest Richir van 1921.


Sint-Jansgodshuis

Ieperleestraat 31 (Ieper)
Stichting ten behoeve van de armenzorg; ontstaan tijdens de crisisperiode 1270-1274 in de Ieperse lakennijverheid ten gevolge het verbod op uitvoer van Engelse wol.


Thema's

Ontwerper van

Dikkebus


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Veraart [online], https://id.erfgoed.net/personen/7004 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.