Beschermd cultuurhistorisch landschap

Brusselse Poort en omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
8710
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8710

Besluiten

Brusselse Poort met omgeving en gebouwen en hovingen van het begijnhof
definitieve beschermingsbesluiten: 30-11-1942  ID: 51

Beschrijving

De Brusselse Poort met omgeving te Dendermonde is beschermd als landschap. Deze bescherming werd gewijzigd, waarna dit wijzigingsbesluit werd vernietigd door de Raad van State. Bijgevolg blijft de oorspronkelijke afbakening van het beschermde landschap, die de contouren van de vroegere verdedigingswallen van de stad volgt, behouden.

De Brusselse Poort is eveneens beschermd als monument bij ministeriel besluit van 24 juni 1993. De Brusselse Poort en enkele percelen er rond maken deel uit van de bescherming als monument van de watertoren op voormalig Bastion V, ten noordoosten van de Brusselse Poort gelegen (beschermd bij ministerieel besluit van 4 december 2003).Waarden

De Brusselsche Poort en hare omgeving is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

-

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Brusselse Poort

Leopoldlaan zonder nummer (Dendermonde)
De Brusselse Poort vormt nu de ingang van het in 1940-1941 aangelegde stadspark, en is met de Mechelse Poort één van de twee resterende poorten van de vesting Dendermonde in de Wellingtonbarrière, op de plaats van de middeleeuwse stadspoort. In 1822 werd de in oorsprong middeleeuwse stadspoort gesloopt en vervangen door een nieuwe poort. De huidige poort is de oorspronkelijke binnenpoort van 1822.