Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Miskom

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
88
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/88

Besluiten

Parochiekerk Sint-Germanus met kerkhofmuur, pastorie en dorpskern van Miskom
definitieve beschermingsbesluiten: 22-11-2001  ID: 3788

Beschrijving

De dorpskern van Miskom (Kortenaken) is beschermd als dorpsgezicht. De als monument beschermde parochiekerk, kerkhofmuur en pastorie zijn geen deel van het beschermde dorpsgezicht.Waarden

De dorpskern van Miskom is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

landelijke woonkern met verspreide bebouwing in een open landschappelijke context van akkers en laagstamboomgaarden die ruimtelijk-visueel wordt gedomineerd door de markante volumes van kerk en pastorie met daarnaast een voornamelijk ter hoogte van de kerk geconcentreerde eind 19de, begin 20ste-eeuwse bebouwing van kleine bakstenen hoeves en een voormalige school en gemeentehuis die het centrumkarakter duiden en onderstrepen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskern Miskom

Heerbaan, Kazemelkstraat, Miskom-Dorp (Kortenaken)
Een grote openheid met het alom aanwezige zicht op de neogotische kerktoren als baken, een weinig gestructureerde, los verspreide bebouwing in een omkadering van door landelijke wegen doorsneden akkers en laagstamboomgaarden karakteriseert het landelijk karakter van de dorpskern van Miskom.

Is de omvattende bescherming van

Parochiekerk Sint-Germanus

Kerkstraat 2 (Kortenaken)
De Sint-Germanuskerk van Miskom is een in bak- en natuursteen opgetrokken bescheiden parochiekerk waarvan het koor dateert uit circa 1600 en het schip in 1785 gedeeltelijk werd herbouwd. In 1874-1877 werd ze uitgebreid naar ontwerp van Louis van Arenbergh.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Vallei van de Velpe tussen Dalemse molen en Kortenaken

Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek-Zuurbemde (Glabbeek), Hoeleden, Kersbeek-Miskom, Kortenaken, Ransberg (Kortenaken), Vissenaken (Tienen)
De Velp stroomt in de Demer nabij Halen en vloeit voor een deel evenwijdig met de Begijnenbeek en de Grote Gete. In de vallei zijn nog heel wat eeuwenoude landschapsstructuren zoals kleine percelen met knotwilgenrijen en houtkanten te bemerken. De Velp is de rivier die het water van zandlemig Hageland afvoert. In de vallei zijn nog enkele mooie watermolensites. In de tweede helft van de 19de eeuw werden op tal van plaatsen in het alluvium van de Velp de beemden omgezet in bos- of populieraanplantingen. Voorheen bestonden nog grote delen van de vallei uit open uitgestrekte beemden.