Beschermd monument

Alexianenklooster: Sint-Amanduskapel, voorhal en barokpoortje

Beschermd monument van 22-03-1979 tot heden

ID
8817
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8817

Besluiten

Sint-Amanduskapel, 17de-eeuws gebouw, barokpoortje en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 22-03-1979  ID: 1250

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de Sint-Amanduskapel, de 17de-eeuwse voorhal ten zuiden van deze kapel en het barokpoortje in de Sint-Michielsstraat.Waarden

De Sint-Amanduskapel, het 17de-eeuws gebouw ten zuiden van deze kapel en het barokpoortje in de Sint-Michielsstraat zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Alexianenklooster - Sint-Amanduscollege

Ingelandgat 34, Oude Houtlei 13A-H, Sint-Michielsstraat 13A-B, Watergraafstraat 10 (Gent)
Sinds de eerste helft van de veertiende eeuw verbleef de broedergemeenschap van de Alexianen aan de Houtlei. In 1863 werden hun kloostergebouwen door de broeders van de Christelijke Scholen omgevormd tot Sint-Amanduscollege (later Sint-Amandusinstituut). Het complex, dat begin 21ste eeuw grotendeels door het aanpalende Sint-Lucasinstituut is overgenomen, bestaat uit een belangrijke 17de-eeuwse bouwfase met de kapel en een barok poortje, neogotische gebouwen uit de periode 1863-1914 en een contrasterende modernistische bouwfase van 1959-1963 naar ontwerp van architect Pierre Pauwels.