Beschermd monument

Alexianenklooster: Sint-Amanduskapel, voorhal en barokpoortje

Beschermd monument van 22-03-1979 tot heden
ID: 8817   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8817

Besluiten

Sint-Amanduskapel, 17de-eeuws gebouw, barokpoortje en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 22-03-1979  ID: 1250

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de Sint-Amanduskapel, de 17de-eeuwse voorhal ten zuiden van deze kapel en het barokpoortje in de Sint-Michielsstraat.Waarden

De Sint-Amanduskapel, het 17de-eeuws gebouw ten zuiden van deze kapel en het barokpoortje in de Sint-Michielsstraat zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Alexianenklooster

Sint-Michielsstraat 13 (Gent)
Sinds de eerste helft van de veertiende eeuw verbleven de Alexianen, een broedergemeenschap welke onder meer ook gekend waren onder de naam Schokkebroeders en Cellebroeders, te Gent.