Begijnhof: pastorie

Beschermd monument van 23-10-1997 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Aalst
Deelgemeente Aalst
Straat Pontstraat
Locatie Pontstraat 50 (Aalst)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41002/157.1
  • OO000617

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie van het begijnhof

Pontstraat 50, Aalst (Oost-Vlaanderen)

Voormalige pastorie van het begijnhof; de slechts deels uitgevoerde plans van Modeste de Noyette voor de neogotische ingangspoort van het begijnhof (1874), voorzagen een gevelaanpassing (of volledige wederopbouw?) in neogotische stijl.

Beschrijving

De bescherming omvat de pastorie van het begijnhof, opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl uit 1676 met aanpassingen uit het midden van de 18de en de 19de - 20ste eeuw.

Waarden

De pastorie van het Begijnhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als gaaf bewaard voorbeeld van - spijts de voor dakkapellen doorbroken kroonlijst - een traditionele zand- en baksteenbouw uit het laatste kwart van de 17de eeuw, met aanpassingen uit het midden van de 18de en 19de eeuw, met gerestaureerde zandstenen sokkel en vensternegblokken, verder met 17de-eeuwse klossen met diamantkoppen uitgewerkt onder de vooruitstekende dakrand, schouderboogdeur in régencestijl met kalkstenen omlijsting en bovenwaaier.

historische waarde

van de zuidgevel als voorbeeld van traditionele zand- en baksteenbouw met zandstenen hoek- en negblokken.

historische waarde

van de oostgevel met driezijdig fronton en oculus uit de late 18de eeuw - begin 19de eeuw.

historische waarde

van de haakse aanbouw met tuitgevel, afgewerkt met muurvlechtingen en daterend van de tweede helft van de 17de eeuw.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.