Beschermd monument

Oorlogsmonument

Beschermd monument van 24-11-2011 tot heden
ID: 8891   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8891

Besluiten

Oorlogsmonument
definitieve beschermingsbesluiten: 24-11-2011  ID: 4874

Beschrijving

Het oorlogsmonument is beschermd als monument.Waarden

Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Moerbeke is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Op een afgeschuind rechtstaand tableau in arduin staan de namen van de gesneuvelden en slachtoffers van Eerste Wereldoorlog te lezen. Aan de linkerkant staat het expressieve beeld van een jonge krachtige maar ingetogen man op blote voeten, een opgeëiste, die een lange slingerkrans rond de namen van de slachtoffers legt. Figuratief symbool van het martelarenschap en de overwinning. Aan zijn voeten gesigneerd de naam van de kunstenaar GEO VERBANCK 1920.
Representatief voorbeeld voor het artistiek vakmanschap van beeldhouwer Geo Verbanck, wiens werk zich voornamelijk laat kenmerken door klassieke zuiverheid, harmonisch lijnenspel en een sterke zin voor stilte en verinnerlijking.
Doorheen zijn carrière vervaardigde de Gentse beeldhouwer Geo(rges) Verbanck (1881-1961) vele monumenten en gedenktekens. Daarbij werkte hij vaak samen met de vermaarde architect Valentin Vaerwyck, zoals voor het Justitiepaleis van Dendermonde. Daarnaast realiseerde Verbanck ook vele portretbustes, penningen, grafmonumenten en gedenkplaten. Hij was lange tijd verbonden aan de Academie van Dendermonde en later aan de Gentse Academie.

historische waarde

Oorlogsgedenkteken Eerste Wereldoorlog opgericht in 1920 voor de gesneuvelden, de opgeëisten, gefusilleerden en andere burgerlijke slachtoffers van Moerbeke-Waas. Later op de achterzijde aangevuld met een bronzen plaat waarop de namen van gesneuvelden en van de weerstand uit de Tweede Wereldoorlog.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsmonument

Bevrijdersstraat zonder nummer (Moerbeke)
Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Moerbeke-Waas. Het is een werk van de befaamde kunstenaar Geo Verbanck.