Beschermd monument

Stationsgebouw Oudenaarde

Beschermd monument van 07-10-1993 tot heden
ID: 8925   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8925

Besluiten

Spoorwegstation van Oudenaarde
definitieve beschermingsbesluiten: 07-10-1993  ID: 2558

Beschrijving

Het stationsgebouw van Oudenaarde is beschermd als monument.Waarden

Het spoorwegstation van de Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Station Oudenaarde

Stationsplein 1A (Oudenaarde)
Gelegen op het kruispunt van de spoorwegen Gent - Saint-Ghislain (bij Bergen), aangelegd tussen 1857 en 1861, en Brussel - Kortrijk uitgevoerd tussen 1868 en 1871.