erfgoedobject

Station Oudenaarde

bouwkundig element
ID
27384
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27384

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen op het kruispunt van de spoorwegen Gent - Saint-Ghislain (bij Bergen), aangelegd tussen 1857 en 1861, en Brussel - Kortrijk uitgevoerd tussen 1868 en 1871. Eerste station "voorlopig" aangelegd na hevige discussies op gemeente Bevere, circa 1860 of iets vroeger in plaats van café "Den Engel". Het tweede stationsgebouw dateerde naar verluidt van 1866 en lag ten noorden van huidig gebouw op de plaats van het sanitair blok.

Derde, huidige station van 1891-93 in neo-Vlaamserenaissance-stijl, een ontwerp van spoorwegarchitect H. Bouquet, met symmetrische opbouw en markante centrale toren in de as van de Stationsstraat. Bak- en hardsteenbouw met sterk horizontale zijvleugels van elk zeven traveeën en één bouwlagen onder leien schilddaken (nok parallel met de straat); geaccentueerde risalieten met topgevel in tweede uiterste traveeën en ritmerende gekoppelde rondboogvensters in korfboognissen onder waterlijst en sluitsteen. Aflijnende houten kroonlijst op modillons. Fraaie smeedijzeren lichtarmen. Centrale "belfortachtige" toren met twee vierkante en één achtkantige geleding onder leien koepeldak met uibekroning en spits. Opengewerkte onderbouw met drie rondboogpoorten onder booglijst op imposten en flankeerzuiltjes. Blinde geleding met aan voorzijde cartouche met opschrift: "Ingang - Entrée" en wapenschild van Oudenaarde; erboven zeven lichtgleuven onder overkragende boogfries op uitgelegde consoles en kraagstukken op de hoeken. Gelijkaardige zijgevels met ceramiekpanelen in plaats van opschrift. Bekronende balustrade en spietorentjes onder kegeldak. Achtkantige geleding met drie uurwerken onder een fries van ceramiektegels. Nokbekroning met gedecoreerde ijzeren naald met windwijzer en windvaan met geajoureerde leeuw. Hoog schilddak achter de toren en aansluitende middentravee; kruisriboverwelving.

Perronzijde, heden aan de verhoogde spoorwegberm; vijftien traveeën geritmeerd door drie risalieten met neo-renaissancetopgevels en beglaasde korfboogdeuren onder booglijst; sculpturale vulling in de boogvelden. Zuidelijke hoek met in L-vorm gebouwde voormalige woning van de stationschef met twee bouwlagen, sterk gemarkeerd door speklagen en zijpuntgevel.

Vrij gaaf bewaard interieur met centrale vierkante zogenaamde "grote hal", opgetrokken uit baksteen met speklagen, geritmeerd door geblokte bak- en natuurstenen bogen rustend op pilasters met imposten en doorlopende fries. Houten balkenzoldering. Links loketten met drie hoge rondboogvensters gevat in brede korfboog; toog met gegroefde consoles. Middenwand met oorspronkelijk drie rondboogdeuren naar de vroegere perrons, nu deels gedicht. Rechter gang naar de voormalige wachtzaal en buffet.

Ten noorden, naast het hoofdgebouw staat nog een polyvalent dienstgebouw met onder meer sanitair, bergplaats en werkruimte voor het personeel, opgetrokken in plaats van het tweede station in 1893. Bakstenen gebouw met één bouwlaag onder drie afzonderlijke schilddaken, in midden met afgeknot dak met verhoogde nok. Pleinzijde met haast blinde gevel van vier traveeën geritmeerd door getoogde blindnissen met kleine venstertjes in boogveld. Perronzijde met korfboogdeuren onder geblokte booglijst.

Het voormalige "Goederenstation", naar een ontwerp van 1907 in een gelijkaardige historiserende baksteenarchitectuur, werd begin 1995 gesloopt.

  • DEVOS P., Het station van Oudenaarde, Oudenaarde, 1985.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Station Oudenaarde [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27384 (Geraadpleegd op )