Beschermd cultuurhistorisch landschap

Kasteeldomein van Poeke: park

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 01-03-1978 tot heden

ID: 8985   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8985

Besluiten

Kasteel van Poeke: omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 01-03-1978  ID: 1175

Beschrijving

De onmiddellijke omgeving van het kasteel van Poeke, zijnde het kasteelpark, is beschermd als landschap.

Deze bescherming als landschap dateert uit 1978. Eerder, in 1943 werd het kasteel reeds beschermd als monument.Waarden

De omgeving van het kasteel te Aalter (Poeke) is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

esthetische waarde

-

wetenschappelijke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteeldomein van Poeke

Kasteelstraat 26 (Aalter)
Het kasteel van Poeke, een waterkasteel in rococostijl, bevindt zich een uitgestrekt park met verschillende dienstgebouwen en doorsneden door talrijke dreven. In kern dateert het kasteel van 1750, het werd aangepast in 1872. Het uitgestrekte kasteeldomein blijft herkenbaar als een laat 19de-eeuws adellijk landgoed met hier en daar een accent uit de 20ste eeuw.

Is de omvattende bescherming van

Beukenlaantje Kasteeldomein Poeke

Kasteelstraat zonder nummer, Poekedorpstraat zonder nummer (Aalter)
Tijdens 19de-eeuwse aanpassingen van het park werd een slingerend beukenlaantje aangelegd dat de verbinding maakt vanuit het park van Poeke naar het dorp van Lotenhulle.


Drevenpatroon van zomereik Kasteeldomein Poeke

Kasteelstraat zonder nummer, Poekedorpstraat zonder nummer (Aalter)
Dit drevenpatroon is een nog intact gehouden deel van het meer uitgestrekte 18de-eeuwse complex. Tijdens 19de-eeuwse aanpassingen is het drevenpatroon gewijzigd of zijn bepaalde dreven ingekort. De bomenrijen zijn aanplant met zomereiken. Het beheersplan voor het kasteeldomein van Poeke beoogt het behoud en herstel van dit waardevolle drevenrestant.


Geleide lindendreef bij Poekedorppoort Kasteeldomein van Poeke

Poekedorpstraat zonder nummer (Aalter)
Een dreefje van circa 60 meter lang, gelegen in het park en aansluitend bij de Poekepoort aan de westkant van het kasteeldomein, bij het dorp. Het is een lindendreefje bestaande uit 25 geleide linden. Op het moment van de inventarisatie waren er 7 oude leibomen verdwenen, waarvan er 6 recent zijn vervangen door jonge Hollandse linden. Bij de resterende 18 oude leilindes stellen we twee generaties vast: de 6 oudste, vermoedelijk 18de-eeuwse Hollandse leilinden en 12 geleide zomerlindes die in de leilindendreef werden ingeboet. Drie generaties van linden waarvan de oudste bomen belangrijk zijn als genenbank en ons nog een beeld geven van traditioneel gesnoeide bomen.


Opgaande eik als overstaander in middelhoutbos Kasteeldomein van Poeke

Kasteelstraat zonder nummer (Aalter)
Veel bospercelen in het kasteeldomein van Poeke hebben een goede uitgangssituatie voor traditioneel bosbeheer. Hakhout en middelhout was in de 18de-eeuwse bossen zéér gebruikelijk. Sporen van dit traditioneel bosbeheer zien we hier ondermeer onder de vorm van een individuele opgaande zomereik als onderdeel van een middelhoutbos. Deze kanjer steekt met zijn enorme kruin hoog boven de hakhoutetage uit.


Opgaande lindendreef bij Vijverpoort Kasteeldomein van Poeke

Kasteelstraat zonder nummer (Aalter)
In het kasteeldomein van Poeke zijn de aan water gebonden dreven en lijnaanplantingen langs de Poekebeek, kasteelvijver en –grachten aangeplant met linden. De dreef, die begint aan de Vijverpoort en gelegen is aan de oostzijde van de kasteelvijver, werd in oorsprong beplant met zomerlinden. De dreef biedt plaats aan 53 bomen, er zijn inmiddels 17 bomen verdwenen. Er staan nog 27 zomerlinden uit de oorspronkelijke beplanting, na de aanplanting werd er ingeboet met Hollandse linde (5 stuks) en winterlinde (4 stuks). Samen met de dreef aan de westzijde van de kasteelvijver omkaderen de beide lindendreven het majestueuze uitzicht op het kasteel.


Opgaande lindendreef bij Wachterspoort Kasteeldomein van Poeke

Kasteelstraat zonder nummer (Aalter)
In het kasteeldomein van Poeke zijn de aan water gebonden dreven en lijnaanplantingen langs de Poekebeek, kasteelvijver en –grachten aangeplant met linden. De dreef, die begint aan de Wachterspoort en gelegen is aan de westzijde van de kasteelvijver, werd in oorsprong beplant met zomerlinden. De dreef biedt plaats aan 60 bomen, er zijn inmiddels 5 bomen verdwenen. Er staan nog 48 zomerlinden uit de oorspronkelijke beplanting, na de aanplanting werd er ingeboet met Hollandse linde (3 stuks) en winterlinde (4 stuks). Samen met de dreef aan de oostzijde van de kasteelvijver omkaderen de beide lindendreven het majestueuze uitzicht op het kasteel.


Relict lindedreven Kasteeldomein Poeke

Kasteelstraat zonder nummer, Poekedorpstraat zonder nummer (Aalter)
In het kasteeldomein van Poeke zijn de aan water gebonden dreven en lijnaanplantingen langs de Poekebeek, kasteelvijver en –grachten aangeplant met linden. In dit aangeduide deel zijn de dreefbomen gekapt en is enkel nog de stronkopslag van de lindebomen aanwezig. Belangrijk genetisch plantmateriaal uit de 18de eeuw kan hier mits een goed aangepast beheer in stand gehouden worden.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Vallei van de Poekebeek met kasteeldomein van Poeke

Lotenhulle, Poeke (Aalter), Ruiselede (Ruiselede)
Deze ankerplaats omvat het kasteeldomein van Poeke met een deel van de Poekebeekvallei stroomopwaarts en stroomafwaarts daarvan. Ook een deel van het dorp Poeke behoort tot de ankerplaats. Het kasteeldomein bewaart kenmerken van een 18de-eeuws geometrisch park met stervormig drevenpatroon alsook 19de-eeuwse aanpassingen met landschappelijke vormgeving. Bij het domein sluiten voormalige pachthoeven aan, met bijhorende koutergebieden. De beekvalleien zijn kleinschaliger met kleine beekdalbosjes en knotbomenrijen.