Beschermd monument

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopneming

Beschermd monument van 25-10-1950 tot heden
ID: 9005   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9005

Besluiten

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopneming
definitieve beschermingsbesluiten: 25-10-1950  ID: 274

Beschrijving

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopneming, ook parochiekerk Sint-Maria genaamd, is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Mariakerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopneming

Sint-Hubertusplein zonder nummer (Zottegem)
Pseudo-basiliek, gelegen op een hoogte, dicht bij de dorpsgrens (Erwetegem), ten noordwesten van de dorpskom. Omringend, ommuurd kerkhof; trappen aan westzijde.