erfgoedobject

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopneming

bouwkundig element
ID: 9818   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9818

Juridische gevolgen

Beschrijving

Pseudo-basiliek, gelegen op een hoogte, dicht bij de dorpsgrens (Erwetegem), ten noordwesten van de dorpskom. Omringend, ommuurd kerkhof; trappen aan westzijde.

De plattegrond ontvouwt: een driebeukig schip van vijf traveeën, uitspringend transept met vlakke sluiting, vierkante kruisingstoren overgaand in achthoek, ronde traptoren in de oksel van koor en noordelijk transept, koor met een rechte travee en vijfzijdige koorsluiting, noordelijke en zuidelijke sacristie. Van de gotische éénbeukige kerk uit de 13de eeuw zijn gebleven: koor, transept, kruisingstoren en vermoedelijk zuidelijke sacristie; opgetrokken in Balegemse zandsteen; leien bedaking. Het driebeukig schip dateert uit de 18de eeuw: baksteenbouw op afgeschuinde plint van zandsteen (hergebruikt materiaal) onder leien bedaking. In 1776-1777, uitbreiding van schip met één travee. Ten westen, laatbarokke westgevel door architect P.-J. Pret (Soignies) in vlak gehouwen natuursteen 1875, restauratie koor en transept door architect A. van Assche, restauratie van de noordelijke sacristie door architect Henndrik Geirnaert (Gent).

Westelijke klokgevel onder driehoekig fronton met oculus, geritmeerd door vlakke pilasters op hoge basissen onder gekorniste kroonlijst met siervazen op de uiteinden. Verdiepte rondboogdeur in geblokte omlijsting met trapezoïdale gegriefde sluitsteen. Daarboven, rondboogvenster ingeschreven in geprofileerde omlijsting op neuten en imposten, bekronende druiplijst. Flankerende pilasters met lijstkapitelen, het onversierd entablement en het fronton schragend. Noordelijke en zuidelijke beuk geritmeerd door vlakke pilasters. Segmentboogvensters in natuurstenen geprofileerde omlijsting met oren onder bekronende druiplijst. Noordelijke en zuidelijke transeptgevel met spitsboogvenster onder bekronend druiplijstje op strekse uiteinden ten zuiden, vernieuwde tracering. Spitsboogvormige koorvensters met vernieuwde afzaat en tracering. Spitsboogvormige galmgaten.

Interieur

Middenbeuk geritmeerd door rondbogen op achtzijdige zuilen op arduinen basis met lijstkapiteel en abacus. Middenbeuk onder tongewelf, zijbeuken onder half tongewelf, eerste travee ten westen onder Boheemse kappen. Viering met kruisribgewelf, transeptarmen en koor onder houten tongewelf.

Mobilair

Neogotisch meubilair: hoofdaltaar door P. Speck van 1879; zijaltaren, preekstoel en twee biechtstoelen door L. Blanchaert; communiebank door Pauwels. Lodewijk XVI-biechtstoel, -portaal en -doksaal. Doopvont uit de 14de eeuw met koperen deksel uit de 18de eeuw.

  • Notities op pastorie.

Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N2 (H-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  : 1978


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopneming [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9818 (Geraadpleegd op 30-11-2020)