Pastorie Sint-Egidiusparochie

Beschermd monument van 28-10-1943 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kaprijke
Deelgemeente Lembeke
Straat Gentstraat
Locatie Gentstraat 1 (Kaprijke)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/43007/104.1
  • 4.01/43007/140.1
  • OO001699

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Egidiusparochie

Gentstraat 1, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

Pastorie in grote tuin afgesloten met ijzeren hekken tussen witgeschilderde bakstenen pijlers. Beschermd als monument bij MB van 28.10.1943. Gerestaureerd.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Egidiusparochie is beschermd als monument.

Waarden

De pastorij te Lembeke is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.