Beschermd monument

Pastorie Sint-Egidiusparochie

Beschermd monument van tot heden

ID
9045
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9045

Besluiten

Pastorie en parochiekerk Sint-Egidius: toren
definitieve beschermingsbesluiten: 28-10-1943  ID: 89

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Egidiusparochie is beschermd als monument.Waarden

De pastorij te Lembeke is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Sint-Egidiusparochie

Gentstraat 1 (Kaprijke)
Pastorie in grote tuin afgesloten met ijzeren hekken tussen witgeschilderde bakstenen pijlers. Classicistisch gebouw van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, ontwerp van de Brugse architect Emmanuel van Speybroeck, beschermd als monument.