Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Godveerdegem

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 11-09-1979 tot heden
ID: 9079   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9079

Besluiten

Dorpskom Godveerdegem
definitieve beschermingsbesluiten: 11-09-1979  ID: 1322

Beschrijving

De dorpskern van Godveerdegem is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De dorpskom van Zottegem (Godveerdegem) is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskern Godveerdegem

Groenstraat, Hostieweg, Moelde, Sint-Paulusplein, Tweekerkenstraat (Zottegem)
Beeldbepalend in de dorpskern van Godveerdegem zijn de parochiekerk Sint-Paulus-Bekering en de pastorie. Verder bestaat de dorpskern voornamelijk uit 20ste-eeuwse bebouwing.

Is de omvattende bescherming van

Gesloten hoeve

Tweekerkenstraat 79 (Zottegem)
Gesloten hoeve met bakstenen gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekig gekasseid en gebetonneerd erf. Inrijpoort opgenomen in het noordwestelijke dienstgebouw.


Hoeve met losse bestanddelen

Tweekerkenstraat 34 (Zottegem)
Hoeve met losstaande bestanddelen van baksteen ingeplant aan de straat. Ten noordoosten, boerenwoning, dubbelhuistype van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok evenwijdig aan de straat; kunstleien), opklimmend tot de 18de eeuw.


Parochiekerk Sint-Paulus Bekering

Sint-Paulusplein 2 (Zottegem)
Inplanting op een lichte verhevenheid en omgeven door een ommuurd kerkhof; twee treuressen voor het westportaal. Heterogeen gebouw, resultaat van verschillende bouwcampagnes en restauraties. Oorspronkelijk éénbeukige romaanse kerk voor het eerst vermeld in 1176.


Pastorie Sint-Paulus-Bekering

Tweekerkenstraat 67 (Zottegem)
Uit een akte van de magistraat van Zottegem van 1782 en een brief van de erfgenaam van pastoor van Wambeke van 1795 valt op te maken dat de pastorie van Godveerdegem in 1782 werd gebouwd.