Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Leeuwergem

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 04-03-1980 tot heden

ID
9096
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9096

Besluiten

Parochiekerk Sint-Amandus: koor, woning en hun omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 04-03-1980  ID: 1379

Beschrijving

De dorpskern van Leeuwergem, deelgemeente van Zottegem, is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De Sint-Amanduskerk en het huis zijn met hun onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskern Leeuwergem

Bosstraat, Gentse Steenweg, Klokfontein, Lovertheaterdreef, Saffelstraat, Sint-Eligiusplein (Zottegem)
Beeldbepalende elementen in de dorpskern van Leeuwergem, deelgemeente van Zottegem, zijn de parochiekerk Sint-Amandus, het herenhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw en de pastorie. Verder wordt de dorpskern gekenmerkt door verschillende bomen en hagen met erfgoedwaarde.

Is de omvattende bescherming van

Afsluitingshaag rond kerkhof bij parochiekerk Sint-Amandus

Sint-Eligiusplein zonder nummer (Zottegem)
Een oude soortenrijke scheerhaag, in oorsprong aangelegd met meidoorn en al dan niet op natuurlijke wijze verrijkt met hazelaar, hulst, haagliguster, vlier, sering en gladde iep. De haag is een mooi bewaard voorbeeld van een traditionele afsluiting bij een kerkhof.


Herenhuis

Sint-Eligiusplein 1 (Zottegem)
Herenhuis van het dubbelhuistype, voorheen met twee bouwlagen van vijf traveeën onder zadeldak, uit de tweede helft van de 18de eeuw. Rechts, uitgebreid met drie traveeën in de 19de eeuw. Links, twee haakse wagenhuizen. Rechts, van het woonhuis, L-vormige aanhorigheid, uit de 19de eeuw. Ommuurde tuin met ijskelder.


Leilindenaanplanting rond een pleintje

Bosstraat zonder nummer, Sint-Eligiusplein zonder nummer (Zottegem)
Ten westen van de parochiekerk en aansluitend bij een herenhuis, ligt een driehoekig pleintje dat volledig werd afgeboord met bomenrijen van leilindes. Alle gesteltakken zijn keurig in een verticaal vlak geleid, de twijgen worden periodiek teruggezet.


Lovertheaterdreef met beuk en zomereik bij kasteeldomein van Leeuwergem

Lovertheaterdreef zonder nummer (Zottegem)
Een dreef bestaande uit hoofdzakelijk zomereik die vanaf het dorp van Leeuwergem toegang verleent tot het kasteel van Leeuwergem. De dreef bestaat uit opgaande eiken met een aantal beuken die er vermoedelijk als inboet zijn geplant. Alle toegangswegen naar het kasteel zijn beboomde dreven, een drevenpatroon dat al sinds de 18de eeuw vastligt.


Parochiekerk Sint-Amandus met omringend kerkhof

Sint-Eligiusplein zonder nummer (Zottegem)
Neoclassicistische kerk gelegen in omringend kerkhof met recente breukstenen muur en haag. Van de kerk uit de 12de eeuw bleef enkel het koor bewaard, aangepast in de 17de eeuw. De huidige kerk dateert van 1834.


Pastorie Sint-Amandusparochie

Sint-Eligiusplein 3-5 (Zottegem)
De pastorie is een dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen en Pas in 1856 werd een nieuwe pastorie opgetrokken. Het bepleisterd bakstenen dubbelhuis telt vijf traveeën en twee bouwlagen onder een schilddak en werd gebouwd in 1856. Het pand is gelegen in een ommuurde tuin. Links en rechts van het hoofdvolume werd in 1927 een bijgebouw van één travee en één bouwlaag onder een lessenaarsdak met trapgevel aan de straatzijde bijgebouwd.


Twee knotlinden als welkomstbomen

Leeuwergem (Zottegem)
Twee knotlinden flankeren de erftoegang van een hoeve. Het aanplanten van welkomstbomen is een zéér oud gebruik waarbij men geloofde dat door de zuiverende werking van de bomen de bewoners op het erf beschermd werden van kwade invloeden.


Twee op stam gezette taxussen kerkhof Leeuwergem

Leeuwergem (Zottegem)
Op het kerkhof, bij de calvarie aan het koor van de kerk, staan twee mooi ontwikkelde taxussen. Het zijn op stam gezette heesters die hier als wintergroene bomen groeien. Op postkaarten die dateren uit begin van de 20ste eeuw zien we dat ze toen werden geschoren. Er stonden toen wel minstens zeven kegelvormig geschoren taxussen. De nu nog resterende taxussen worden met uitzondering van de begroeiing op de stammen niet meer geschoren en groeien nu vrij uit.


Twee opgaande dorpslinden

Gentse Steenweg zonder nummer (Zottegem)
Twee opgaande dorpslinden waarvan de inplanting doet vermoeden dat ze als welkomstboom zijn voorzien, mogelijks een toegang naar een erf dat nu niet meer herkenbaar is. Omdat de bomen hier op het openbaar domein staan is het ook mogelijk dat ze als herdenkingsboom zijn geplant.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein van Leeuwergem en omgeving

Balegem (Oosterzele), Elene, Leeuwergem, Oombergen (Zottegem)
Het kasteeldomein van Leeuwergem, bij Zottegem gelegen, behoort tot de belangrijkste 18e eeuwse realisaties van Vlaanderen. Behalve om het kasteel is het domein vooral bekend om zijn park, waarin de klassieke ‘Franse’ tuin, met een voor België uniek looftheater, overvloeit in een romantisch ‘Engels’ park. Een lange dreef leidt naar het omwalde kasteel. De dorpskern van Leeuwergem is door middel van een dreef verbonden met het park. Ten westen van het kasteel bevindt zich een open akkercomplex, in het westen begrensd door Elene met windmolenromp van de Stenen Molen.