Herenhuis Huys van Oombergen

Beschermd monument van 26-03-1990 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Koningstraat
Locatie Koningstraat 18 (Gent)
Alternatieve naam Dammansteen

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1347.1
  • 4.01/44021/411.1
  • OO001081

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Huis van Oombergen

Koningstraat 18, Gent (Oost-Vlaanderen)

Voormalig "Dammansteen" of "Huys van Oombergen", thans zetel van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. In 1746 verkocht aan architect David 't Kindt die het prachtig herenhuis in Lodewijk XV-stijl oprichtte waarvoor hij zelf de bouwaanvraag indiende.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat het Huys van Oombergen, in rococostijl ontworpen door David 't Kindt in 1746. Het herenhuis werd gebouwd op de locatie van het middeleeuwse Dammansteen.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van het huis als volgt:
"- de historische waarde als herenwoning zogenaamd Dammansteen en Huys van Oombergen, opgericht in 1746 door de vermaarde Gentse architect David 't Kindt op de plaats van het romaanse steen van de aanzienlijke patriciërsfamilie Damman; nadien bewoond door verschillende adellijke Gentse families en sinds 1892 zetel van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.
- de artistieke waarde als één van de belangrijkste en best geslaagde realisaties van de Gentse rococo-architectuur met een unieke volledig zandstenen gevel en een waardevol rococo-interieur, onder andere een merkwaardige vergaderzaal in neorococostijl in het achteraanbouwsel."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000810, 18de-eeuwse hotels (VAN DEN BOSSCHE H., 1990).

Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

historische waarde

in casu documentaire waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.