Beschermd monument

Stadhuis Zottegem: gevels en daken

Beschermd monument van 22-05-1981 tot heden
ID: 9141   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9141

Besluiten

Geografisch pakket Zottegem
definitieve beschermingsbesluiten: 22-05-1981  ID: 1626

Beschrijving

De gevels en daken van het stadhuis van Zottegem zijn beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de architectuurhistorische waarde van het stadhuis als volgt gemotiveerd: als voorbeeld van een stadhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw, met bepleisterde gevels en kolommenportiek, gebouwd in neoclassicistische stijl. Bovendien zijn volume en inplanting belangrijk als perspectiefsluiters gezien vanaf de Hoogstraat en de A. Scheirisstraat en vormt de gevel met deze van het gebouw Katholieke Kring een homogene wand aan de zuidzijde van de Markt, recht tegenover de beschermde kerk.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000640, Geografisch pakket Zottegem (VAN DEN BOSSCHE H., 1981).

Waarden

Het stadhuis (gevel en bedaking) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Stadhuis Zottegem

Markt 1 (Zottegem)
Stadhuis uit 1862 naar ontwerp van Emile Vanhoecke-Peeters, zie gevelplaat met namen van toenmalig stadsbestuur en architect.