Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Ledebergstraat en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 22-05-1981 tot heden
ID: 9184   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9184

Besluiten

Geografisch pakket Zottegem
definitieve beschermingsbesluiten: 22-05-1981  ID: 1626

Beschrijving

De Ledebergstraat en de omgeving zijn beschermd als stadsgezicht.

In het beschermingsdossier wordt de bescherming van het stadsgezicht als volgt gemotiveerd: omwille van de historische alsook dorpsbeeldbepalende waarde van het nauwe, bochtig verlopend straatje met homogene kleinschalige, 19de- en vroeg 20ste-eeuwse arbeiderswoningen.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000640, Geografisch pakket Zottegem (VAN DEN BOSSCHE H., 1981).

Waarden

De Ledebergstraat is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Ledebergstraat en omgeving

Ledeberglos, Ledebergstraat, Meerlaan, Meire, Wolvenstraat, Wurmendries (Zottegem)
De Ledebergstraat is een nauw en bochtig verlopend straatje dat wordt gekenmerkt door 19de-eeuwse en vroeg 20ste-eeuwse arbeiderswoningen. De straat is via het steegje Ledeberglos verbonden met de straat Meire.

Is de omvattende bescherming van

Dorpswoning

Ledebergstraat 43 (Zottegem)
Huis van één bouwlaag, drie traveeën onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 18de eeuw.