Ledebergstraat en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 22-05-1981 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zottegem
Deelgemeente Strijpen
Straat Ledeberglos, Ledebergstraat, Meire, Wolvenstraat, Meerlaan, Wurmendries
Locatie Ledeberglos, Ledebergstraat, Meerlaan, Meire, Wolvenstraat, Wurmendries (Zottegem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/41081/115.1
  • OO001669

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Ledebergstraat en omgeving

Ledeberglos, Ledebergstraat, Meerlaan, Meire, Wolvenstraat, Wurmendries (Zottegem)

De Ledebergstraat is een nauw en bochtig verlopend straatje dat wordt gekenmerkt door 19de-eeuwse en vroeg 20ste-eeuwse arbeiderswoningen. De straat is via het steegje Ledeberglos verbonden met de straat Meire.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Ledebergstraat en de omgeving zijn beschermd als stadsgezicht.

In het beschermingsdossier wordt de bescherming van het stadsgezicht als volgt gemotiveerd: omwille van de historische alsook dorpsbeeldbepalende waarde van het nauwe, bochtig verlopend straatje met homogene kleinschalige, 19de- en vroeg 20ste-eeuwse arbeiderswoningen.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000640, Geografisch pakket Zottegem (VAN DEN BOSSCHE H., 1981).

Waarden

De Ledebergstraat is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.