Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Paulus: toren en koor

Beschermd monument van 15-12-1942 tot heden
ID: 9299   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9299

Besluiten

Parochiekerken Sint-Paulus, Sint-Martinus en Sint-Bavo
definitieve beschermingsbesluiten: 15-12-1942  ID: 52

Beschrijving

De toren en het koor van de parochiekerk Sint-Paulus zijn beschermd.Waarden

De toren en het koor van de Sint-Pauluskerk zijn beschermd omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Paulus

Dries 23 (Sint-Gillis-Waas)
Georiënteerde kerk omringd door een plantsoen waarin een gedenkteken aan de Boerenkrijg in 1798, en één aan de beide Wereldoorlogen. Smeedijzeren afsluithek met inscriptie "M. WINDEY FECIT 1760", aan vierkante arduinen pijlers met siervaasbekroning.