Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Heilige Johannes Bosco

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 93165   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93165

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gebouwd in 1950-1952 naar ontwerp van architect Adrien Bressers (Gent) in gotiserende stijl.