Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel De Klosse

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 93382   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93382

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig zomerverblijf met omwald kasteeltje en prachtig park, vanaf de steenweg toegankelijk via een lange gekasseide beukendreef. Heden classicerend gebouw, naar verluidt op een zolderbalk gedateerd 1845, volgens kadastergegevens van 1847, mogelijk met behoud van een oudere kern.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteeldomein De Klosse

Grotesteenweg-Zuid 22-24 (Gent)
Voormalig zomerverblijf met omwald kasteeltje en prachtig park, vanaf de steenweg toegankelijk via een lange gekasseide beukendreef. Heden classicerend gebouw, naar verluidt op een zolderbalk gedateerd 1845, volgens kadastergegevens van 1847, mogelijk met behoud van een oudere kern.