Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerlijk Godshuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 93893   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93893

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerlijk Godshuis. Neogotisch bakstenen complex, gesticht in 1878 (cf. gevelsteen), met voortuintje afgesloten door een haag en laag bakstenen muurtje.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerlijk Godshuis

Drapstraat 16 (Nazareth)
Burgerlijk Godshuis. Neogotisch bakstenen complex, gesticht in 1878 (cf. gevelsteen), met voortuintje afgesloten door een haag en laag bakstenen muurtje.